Hos naboerne:

Besøg en stor jernalder-boplads

Arkæologerne fra Kroppedal Museum udgraver lige nu en stor boplads fra jernalder i Taastrup. Museet inviterer til rundvisning i udgravningen

Området omkring Taastrup er rigt på fund fra både stenalder, bronzealder og jernalder. Og nu tilføres der ny, vigtig viden til det i forvejen frugtbare kulturarvsareal.
I forbindelse med et større byggeprojekt ved Højagergård i Taastrup, har arkæologer fra Kroppedal Museum fundet en stor velbevaret, boplads fra yngre romersk jernalder - dvs. fra årene mellem 160-375 e.Kr. Der er vel at mærke ingen fysiske konstruktioner tilbage at se, men ud fra pladsens mange velbevarede stolpehuller, kan arkæologerne kortlægge en boplads af anseelig størrelse.
Udgravningen har indtil videre afsløret spor fra to store, velbyggede huse fra jernalder, samt en række mindre bygninger som kan have hørt til jernaldergårdene. Det største hus har haft dybt nedgravede tagstolper, og under en af stolperne har beboerne stillet en lille lerkop, der givet vis har været en lykkebringende gestus. Huset har målt imponerende 36 meter i længden og 6 meter i bredden, hvilket tyder på, at beboerne har været en velstillet bondefamilie. En familie af deres status har derfor med al sandsynlighed haft en forbindelse til de øvrige formuende familier som man ved har boet på egnen i samme periode, særligt fyrstefamilien fra Thorslunde i Ishøj.
Derudover er der på pladsen fundet mindst 6 hovedhuse fra gårde, der lå på stedet i årtusinderne f.Kr. – helt nøjagtig fra ældre jernalder og bronzealder. Arkæologerne arbejder lige nu på at få det fulde overblik over pladsens mange huse m.m. og deres indbyrdes relation.

Åben udgravning

Fredag den 11. august mellem kl. 13 og 16 kan man besøge udgravningen. Her vil arkæologerne fortælle om- og fremvise de aktuelle fund, og der vil være mulighed for at overvære de arkæologiske udgravninger.  Mødested ved cykelstien/skurvognen bag Bøgegaarden på Bredebjergvej 8, 2630 Taastrup. Man kan ankomme når det passer i tidsrummet. Husk praktisk fodtøj (området kan være vådt/ mudret efter regn).

Publiceret 03 August 2017 04:00

SENESTE TV