DEBAT:

Ingen børn skal fejre jul i fattigdom

Serdal Benli, folketingskandidat i Taastrupkredsen og viceborgmester i Gladsaxe

Selvom Danmark lige nu oplever en økonomisk opsving, så lever ifølge Rockwoolfonden 25.000 danske børn i fattigdom. De 25.000 fattige børn svarer til godt 2 procent af alle børn under 18 år. 7.200 af disse børn har levet i familier med en meget lav indkomst i tre år. Det er tre år for meget og 7.200 børn for mange. I en juletid som den vi går igennem nu, må disse børn se forgæves efter ønskegaverne og mange må også vinke farvel til et almindeligt socialt liv med venner og kammerater, fordi der ikke er råd til det.

Tidligere viste en opgørelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), at uligheden slår rødder i disse år. Vi oplever, at en lille gruppe sidder på stadig større formuer og magt, mens op mod 20 pct. af befolkningen er uden for fællesskabet. Ikke nok med det mærker mange danskere utrygheden i deres arbejdsliv. Arbejdsmarkedet udgør ikke længere et sikkerhedsnet som tidligere. Og den velfærd, som skal give os alle tryghed uanset baggrund og et skub i den rigtige retning, bliver langsomt men målrettet rundbarberet. Med andre ord er uligheden for alvor steget siden midten af firserne. Og den udvikling skal vi vende.

Ifølge AE er fattigdommen i løbet af de seneste 10 år målt ud fra fattigdomsgrænsen fordoblet herhjemme. Der er i dag i omegnen af 40.000 fattige personer, hvoraf 8.000 er børn. En anden undersøgelse fra AE viser, at man i Nordsjælland lever 4 år længere end fx i flere af Vestegnskommunerne. I eksempelvis Rudersdal lever man i gennemsnit 82,4 år, mens man i Ishøj lever i gennemsnit 78,3 år. Det er uanstændigt, at vi lever i et af verdens rigeste lande og fortsat har tusindvis af mennesker, der lever under kummerlige vilkår, og at ens levetid afhænger af ens bopæl og tykkelsen på ens pengepung.

Et af problemerne er, at vi i Danmark ikke har en nedre grænse for fattigdom. Den seneste opgørelse bekræftelse blot yderligere, at et socialt mareridt er ved at oprulle sig som virkelighed for store dele af den dårligst stillede danske befolkning. Det vi på tv så ske i fattige nationer i Afrika eller andre verdensdele er ved at være en realitet i Danmark og konsekvensen er en tabt generation og familier på vej ud i bundløs fattigdom sat udenfor fællesskabet. Fx melder hjælpeorganisationerne om rekordmange ansøgninger om julehjælp. Kontanthjælpsloftet har blandt andet gjort, at antallet af familier, der holder jul i fattigdom stiger, og mange børn må gå gennem december uden mange af de minder, som deres venner og kammerater får.

Indtil videre har højrefløjen og dens regerings svar på fattigdoms- og ulighedsproblematikken været at afskaffe fattigdomsgrænsen, så Social- og Indenrigsministeriet ikke længere skal følge udviklingen. For dermed undgår man også at dokumentere, hvordan det nye kontanthjælpsloft vil øge fattigdommen herhjemme. Alene i min hjemkommune Gladsaxe viser Danmarks Statistik, at 100 børn vil ryge under den afskaffede fattigdomsgrænse. Desuden genindførte den nuværende regering en række fattigdomsskabende ydelser som fx det ”nye” kontanthjælpsloft.

Vi skal en anden vej. Vi skal lukke mulighederne for skattely og bruge de penge, det giver, til at styrke velfærden. Ikke mindst skal der flere penge til flere voksne i daginstitutioner og børnehaver. Vi skal også styrke folkeskolen. Vi skal genskabe trygheden på arbejdsmarkedet. Vi skal afskaffe de ulighedsskabende ydelser og gå foran for at skabe et stærkt alternativ på centrum-venstre, der kan udfordre højrefløjens asociale politik. Og lad os dog igen få en officiel fattigdomsgrænse. For fattigdom går ikke væk af, at man ikke taler om det. Alle børn fortjener en fremtid og en glædelig jul med lige muligheder.

 

 

Publiceret 18 December 2017 19:00

SENESTE TV