DEBAT:

Albertslund-sag udstiller menneskerettigheds-vanvid

Kenneth Kristensen Berth (DF), EU-ordfører:

I 2016 afsagde Menneskerettighedsdomstolen dom i en sag, hvor en georgisk statsborger gjorde gældende, at det var forkert, når han blev udvist af Belgien, fordi han i sit hjemland – Georgien – ikke havde adgang til samme medicin og pleje, som han kunne få i Georgien.

Menneskerettighedsdomstolen gjorde i sin dom klart, at Belgien ikke kunne udvise den georgiske statsborger, selvom vedkommende altså ikke var i fare for forfølgelse i sit hjemland, simpelthen fordi georgieren ikke kunne få den bedste behandling for sin sygdom i Georgien. Det er en – i særklasse – absurd dom.

I Albertslund bor en tyrkisk familie, der af egen drift har skaffet en retarderet slægtning til Danmark. Familien ønsker nu, at vedkommende får opholdstilladelse i Danmark. Kvinden, som det drejer sig om, er ikke forfulgt i sit hjemland, men den tyrkiske familie i Danmark vil have hende bosiddende her for at kunne passe hende. Det har myndighederne hidtil afvist.

Med dommen fra Menneskerettighedsdomstolen risikerer Danmark måske at skulle ændre den afgørelse. Vi vil altså i fremtiden kunne opleve, at herboende udenlandske familier henter slægtning, venner eller bekendte til Danmark og med henvisning til deres sygehistorie kan opnå opholdstilladelse til de pågældende her i landet!

Det er selvsagt en fuldstændig uacceptabel retstilstand. Det danske sundhedsvæsen og den danske plejesektor er til for danske borgere og folk, der i forvejen bor i Danmark, og som derfor har betalt for, at vi kan stille disse forhold til rådighed for danskerne.

Vi kan simpelthen ikke acceptere, at syge og forhutlede mennesker fra hele verden, med menneskerettighedsdomstolens afgørelse i hånden, kan komme til Danmark og få ophold med den ene henvisning, at de er syge og kan få en bedre behandling i Danmark end i deres hjemland.

Det går bare ikke. Derfor bør regeringen sætte foden ned og afvise at følge Menneskerettigehedsdomstolens afgørelse, der i sin absurditet trodser de ellers under tiden særdeles mærkværdige afgørelser, der er kommet fra denne domstol.

Familien i Albertslund skal således ikke have lov til at få deres syge slægtninge til Danmark. En sådan praksis undergraver ganske enkelt hele vores velfærdssamfund.

Publiceret 11 January 2018 11:17

SENESTE TV