Efter drab på Jesper Jul:

Politiet vil have hegn om politigården

Forslag om 2,5 meter højt hegn rundt om politigården skal behandles af kommunalbestyrelsen

Af
Jørgen Brieghel

Da politibetjenten Jesper Jul i december 2016 blev skudt ned foran politigården i Albertslund, satte det gang i overvejelser om at forbedre sikkerheden for de ansatte på politigården på Birkelundsvej.

Det har nu ført til et konkret forslag om at sætte et 2,5 meter højt hegn rundt om politigården.

Forslaget har været til nabohøring, og nu skal det endeligt vedtages af kommunalbestyrelsen i Albertslund.

Hegnet skal placeres inde på grunden bagved eksisterende randbeplantning og forventes at være delvist skjult bag eksisterende beplantning både fra vej og fra nabo.

Albertslund kommune mener, at hegnet med sin grønne farve vil være tilpas afstemt med området.

Har man ærinde på politigården, skal man dog ikke gennem en låst port. Der vil fortsat være adgang til politigårdens hovedindgang og til gæsteparkeringen foran.

Det siger naboerne

Naboerne er som sagt blevet hørt. Generelt kan man acceptere hegnet, men der er tre forbehold:

Grundejerforeningen er bekymret for, at hegnet vil “samle” affald.

De ønsker derfor, at politiet vil indføre en rutine med at rydde op omkring hegnet.

Det er også grundejerforeningens bekymring, at opsætning af sikkerhedshegnet vil skabe dårligere parkeringsforhold for politiet, med gener for de omkringboende til følge.

Ligeledes ønsker grundejerforeningen, at hegnet ved “udrykningskørselsramperne” bliver rykket fem meter tilbage på grunden for at øge oversigtsforholdene.

Med rødt er markeret, hvor det kommende hegn skal placeres.

Med rødt er markeret, hvor det kommende hegn skal placeres.

Det siger politiet til naboerne

De argumenter har kommunen fremlagt for politiets ledelse.

Her lyder meldingen, ifølge indstillingen i sagen:

Politiet er indstillet på at påtage sig at sikre, at hegnet ikke kommer til at være en “affaldssamler”. De forventer ikke, at indhegningen vil have nogen negativ betydning for parkeringsforholdene på ejendommen og omkring den.

Politiet har i det forgangne år, på eget initiativ, anlagt 125 ekstra personaleparkeringspladser på deres grønne areal. Parkeringsforholdene skulle derfor være afstemt med brugen af politigården. Når hegnet er blevet etableret, bliver der en mere klar opdeling mellem gæsteparkering, personaleparkering og parkering af tjenestebiler.

Politiet vil på baggrund af grundejerforeningens bekymring omkring oversigtsforholde fra udkørslen for tjenestekøretøjer og personaleparkeringen rykke hegnet længere ind.

Herved imødekommes ønsket om bedre oversigtsforhold.

Sagen behandles af Miljø- og Byudvalget 10. februar og skal derefter godkendes af kommunalbestyrelsen.

Publiceret 11 February 2018 04:00

Albertslund Posten nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Albertslund Posten
SENESTE TV