Flytning af 10. klasse udskudt et år

Flertal i kommunalbestyrelsen ønsker stadig 10. klasse på gymnasium, men der er også kritiske røster

Af
Finn Due Larsen

Finn Due Larsen

Først fra starten af skoleåret 2019-20 vil 10. klasse flytte sammen med gymnasiet.

Det besluttede kommunalbestyrelsen på sit møde tirsdag i sidste uge.

Som tidligere omtalt i AP vil NEXT, der står for flere uddannelser i Storkøbenhavn, heriblandt Albertslund Gymnasium & HF, gerne tage 10. klasse med under samme hat.

Den er et flertal i kommunalbestyrelsen med på, men der er også kritiske røster. På mødet tirsdag skulle politikerne tage stilling til en indstilling fra forvaltningen om at udskyde flytningen af 10. klasse fra skoleåret 2018-19 til skoleåret 2019-20, på baggrund af en henvendelse fra NEXT, der havde brug for mere tid til at udvikle tilbuddet.

“Vi så helst, at flytningen blev udskudt til evig tid”, sagde Danni Olsen (DF).

“Vi mener det er en kæmpemæssig fejl at “gymnasiere” vores 10. klasser. Vi så helst en løsning med 10. klasse på en erhvervsskole eller produktionsskole.”

Lene Rygaard Jessen (Enh.) var enig, og fremhævede betænkeligheder ved at udlicitere 10. klasse-tilbuddet til en privat aktør.

Men flertallet var af en helt anden opfattelse. Marianne Burchall (Soc.), formand for Børne- og Skoleudvalget, fremhævede, at intentionen med 10. klasse er et tilbud, der også kan koble til erhvervs- og gymnasieuddannelser.

“Det handler om et attraktivt ungdomsliv i Albertslund, hvor vi får større kvalitet i en bredere sammensætning”, sagde hun.

“Vi er ikke bange for, om det er en privat eller en offentlig aktør. Vi er sikre på det bliver et godt tilbud, som NEXT kan levere”, sagde Brian Palmund (V), der gerne også så tilbud der retter sig til erhvervsskoler.

Det var Kenni Flink (Alt.) enig i:

“Det behøver ikke være enten-eller. Vi kan godt have en 10. klasse på en erhvervsskole og en på gymnasiet”.

Lars Gravgaard Hansen (Kons.) slog også de positive toner an:

“NEXT har et koncept, der hedder, at alle har et talent. Jeg er tryg ved det her samarbejde med NEXT.

Politikerne skulle også tage stilling til de kriterier der følger med, når 10. klasse skal flyttes fra Gymnasievej. Her havde SF et principielt forbehold:

“Hvad er det vi overdrager dem til og hvorfor? Vi er nødt til at have mere på plads, inden vi nikker fuldt og helt”, sagde Vivi Nør Jacobsen, der var indkaldt som suppleant.

Publiceret 13 February 2018 06:00

Albertslund Posten nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Albertslund Posten
SENESTE TV