Albertslund sender letbanen et skridt nærmere mål

En næsten enig kommunalbestyrelse siger god for det økonomiske grundlag for at få letbanen i Ring 3

Af
Jørgen Brieghel

Letbanen i Ring3 er sendt endnu et skridt nærmere mål. En næsten enig kommunalbestyrelse i Albertslund (Dansk Folkeparti undlod at stemme) har vedtaget det økonomiske grundlag for projektet. Samme beslutning skal træffes i de øvrige ti ejerkommuner. Sagen var på kommunalbestyrelsens møde i februar, og her forklarede borgmester Steen Christiansen (Soc.): ”Hovedstadens Letbane har gennemført udbud af anlægs- og driftskontrakterne for letbanen, og der kan præsenteres et samlet bud for ejerkommunerne. Sagen har været undervejs i mange år, men vi er nu der, hvor vi skal træffe de endelige beslutninger. Tilbuddet er godt 700 mio. kr. over budget – men en såkaldt renteafdækning er sket af nettogælden, og det betyder at den samlede gæld nedbringes med 700 mio. kr. Så det holder sig inden for budgettet, og aftalen med staten og de øvrige parter”, sagde Steen Christiansen. ”Når vi har tiltrådt, og de øvrige ti kommuner, regionen og staten har tiltrådt, er der et grundlag at vedtage letbanen på”.

Vigtig kollektiv trafik

SF’s Leif Pedersen meddelte, at SF bestemt godt kunne tiltræde sagen. ”Det er meget tilfredsstillende, at vi her om bordet kan være enige om at sætte gang i en af de vigtigste beslutninger for den kollektive trafik på vestegnen og omkring Albertslund. Vi får skinneført transport, der vil blive en lettelse og en attraktiv transportform for mange borgere – også albertslundere der pendler. Desuden er det vigtigt for udviklingen af Hersted Industripark”, sagde han. Allan Høyer (DF) sagde kort: ”Vi undlader at stemme”. Lars Gravgaard (KOns.) var til gengæld meget opsat på at komme i gang med letbaneprojektet ”Vi støtter 100 procent. Det er et meget vigtigt skridt for byudviklingen i Albertslund generelt og for Hersted Industripark i særdeleshed. Så lad os nu komme i gang”, sagde han. Herefter blev indstillingen tiltrådt, idet Dansk Folkeparti altså undlod at stemme.

Publiceret 16 February 2018 06:00

SENESTE TV