DEBAT:

Hvorfor skal vores skov ødelægges?

Ulla Elsted Jensen, Ebbe Rand Jørgensen, Galgebakken Torv 7-9a

Vi er så heldige at bo tæt på Vestskoven. Det er en skov med helt særlige kvaliteter. Det særlige ved skoven er det mangfoldige. Der er en stor variation. Da skoven for mange år siden var nyplantet, var der lange lige rækker af ens træer. Dyrelivet var den gang begrænset.

Som skoven har udviklet sig gennem årene er den blevet mere spændende og rigtig interessant at færdes i. Der er kommet rigtig meget opvækst af selvsåede træer og buske, der er kommet skovbryn og områder med anarkistisk vækst flere steder. Og i takt med dette er der kommet et varieret fugleliv.

Et særligt element i skoven har hele tiden været der: De gamle gærder og levende hegn, typisk beplantet med tjørn. Et levn, der minder om skovens historie: Her var landbrug engang. Dyrkede arealer, hvor der nu er skov. Resterne af de gamle hegn er (var) med til at understøtte det variede insekt- og fugleliv.

En lille tur i skoven har altid været en fornøjelse. Men de seneste måneder har skovturen været med lidt blandede følelser

Skoven er ved at gennemgå en forvandling. Maskinerne er systematisk i gang med at ødelægge alle de anarkistiske elementer. Selvsåede træer og buske fældes. Hegnene ryddes for træer og buske. Skovbryn fjernes. Veje og stier bliver til store åbne ar i landskabet.

Mange af fuglenes madpakker bliver stjålet, når bærbærende træer og buske forsvinder. Det samme med skjulesteder for dyr og fugle.

Vi har spekuleret som gale på en ting: hvorfor? Vi kan ikke se nogen som helst fornuftig forklaring. Det er en underlig prioritering at bruge så mange ressourcer på noget så nytteløst. Og skadeligt.

Skadeligt, fordi i en verden truet af ødelæggelse af natur og udryddelse af arter kunne Vestskoven være bare en lillebitte oase i en natur, der næsten alle andre steder er under et voldsomt pres.

Publiceret 20 February 2018 18:56

Albertslund Posten nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Albertslund Posten
SENESTE TV