DEBAT:

Et tiltrængt områdeløft i Vest

Nils Jul Gjerlev, medlem af kommunalbestyrelsen, Det Konservative Folkeparti

Hele området omkring krydset Herstedvestervej – Egelundsvej, Aldi og Rema1000 trænger til en opgradering. Det gælder i forhold til det æstetiske, trafiksikkerhedsmæssige og i forhold til at gøre det attraktivt og nemt for de mange beboere i Albertslund Vest at handle ind særligt også til fods og på cykel. 

Det står derfor mere og mere klart, at det var den rigtige beslutning, som blev truffet ved kommunalbestyrelsesmødet i februar, hvor man valgte at sende et trafiksikkerhedsprojekt om ændring af krydset retur til fornyet behandling. 

Det er en god anledning til at kigge på området i et større perspektiv og ikke kun på selve krydset. Stierne er i dårlig forfatning og området omkring dagligvarebutikkerne bærer præg af være udviklet som knopskydninger. Der er behov for en sammentænkning, således at området bindes langt bedre sammen. 

Jeg håber, at mine kollegaer i kommunalbestyrelsen er med på at tænke lidt større tanker for området. I øjeblikket renoverer vi de mange gårdhuse i vest, så det kan ikke undre, at byrummet samme sted trænger til renovering og fornyelse. Det er min forventning, at de erhvervsdrivende vil spille aktivt med i processen, hvis vi i fællesskab finder nogle gode løsninger, der vil komme alle til gode. 

Publiceret 28 February 2018 08:00

Albertslund Posten nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Albertslund Posten
SENESTE TV