De fik svar:

Bliver sorteret plast bare brændt af?

Brugergruppen har været på besøg på et testanlæg for plastsortering

”Vi har hørt bekymrede røster rundt omkring i boligområderne om, hvorvidt alt det plast, vi går og sorterer, nu også bliver genanvendt eller om det bare ryger til forbrænding. Så derfor arrangerede vi en tur til anlægget”, fortæller Helene Eskildsen fra Agenda Centeret.

Hun var sammen med medlemmer af Brugergruppen taget til Amager for nylig for at bese Københavns plastsorteringsanlæg.

Plastsorteringsanlægget på Amager er et testanlæg, der skal give Københavns kommune mere viden om, hvordan man opnår en bedre plastkvalitet ved hjælp af bedre sortering. Herved kan man give bedre information til borgerne om plastsortering og skabe dialog med vareproducenter og detailhandel om deres valg af emballage.

Testanlægget er bygget op på samme måde som det meget større anlæg i Nordtyskland, som plasten fra Albertslund nu sendes til.

En gennemgang af de forskellige led i sorteringsprocessen gav derfor et godt indtryk af, hvordan plasten fra Albertslund sorteres.

Betryggende

”Det var både fascinerende og betryggende at se de forskellige processer på anlægget”, siger Helene Eskildsen.

”Vi kunne se, at selvom det, der kommer ind i denne ende, er en stor rodebunke af alt muligt plast, hvor der også kan være lidt metaldåser og restaffald, så ender det ud med at være fint opdelte plasttyper, der kan bruges som råvarer til fremstilling af nye ting”.

Jonas Åbo Mortensen og Martin Tilsted fra Københavns Kommune fortalte, at det gør adskillelsesprocessen nemmere og genanvendelsen større, hvis f.eks. folien er taget af kødbakken og låget skruet af dunken, inden borgerne kommer det til genbrug.

Sort kødbakke

”Vi spurgte Jonas og Martin, hvad der sker med en sort kødbakke, hvor folien stadig sidder på. De fortalte, at Nær-infrarød-scanneren ikke kan aflæse farven sort, men det klarer en anden scanner, som findes på de store sorteringsanlæg, så den sorte bakke bliver genanvendt. Da bakken fylder mere end folien, sorterer scanneren den efter bakkens materiale. Når plasten efterfølgende neddeles og vaskes, vil folien blive betragtet som en urenhed, sorteret fra og i nogle tilfælde ende med at blive brændt af”, fortæller Helene Eskildsen.

”Vi er blevet meget klogere på plastsorteringen, og i hvert fald ved vi nu, at det altid er en fordel at skille tingene ad, hvis man kan”.

Københavns Kommune sigter mod at blive CO2 neutral, så derfor er plastsortering særlig vigtig for dem, da der er en stor klimagevinst ved sortering af plast.

”For hvert kilo plast der bliver genanvendt spares klimaet for 4 kilo CO2-udledning. I Albertslund sorterede vi i 2017 416 tons plast og sparede dermed klimaet for hele 1660 tons CO2”, fortæller Helene Eskildsen.

Publiceret 07 March 2018 07:00

Albertslund Posten nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Albertslund Posten
SENESTE TV