DEBAT:

Vi kan, når vi står sammen!

Povl Markussen, nuværende bestyrelsesmedlem i HOFORs bestyrelse og kandidat til HOFOR-valget

Netop nu er der valg til HOFORs vandbestyrelse. Alle 750.000 borgere i de 8 HOFOR kommuner kan stemme om de kun to pladser i bestyrelsen. Med så mange stemmeberettigede skulle man synes, at sandsynligheden for at få en albertslunder valgt er meget lille. Men ved sidste valg lykkedes det alligevel. Det gjorde det, fordi vi stod sammen. Fordi rigtig mange albertslundere bakkede op og gik ind på www.hoforvalg.dk og stemte. Så vi kan godt, når vi står sammen – og stemmer. 

Den gang blev jeg valgt til bestyrelsen. Og det har vi haft god gavn af. Det har gjort en forskel at kunne tale Albertslunds sag i forbindelse med f.eks. renoveringen af Kanalen, overdragelse af private stikledninger til HOFOR, udskiftning af målere, mindre kalk i vandet, sprøjtefri arealer, Røde Forbrugere, truslen om privatisering af vandsektoren, renholdelse af regnvandsbassiner og solceller på vandværkerne - og så har det selvfølgelig også været til stor gavn, at kunne hjælpe mange albertslunder med at få fat i den rigtige i HOFOR alt afhængig af, hvad problemet har været. 

Uden en albertslunder i bestyrelsen, er der rigtig lang vej til toppen af HOFOR. Og vejen bliver ikke kortere, hvis københavnerne sætter sig på begge pladser - og det gør de, hvis vi ikke stemmer. De er 600.000 og de har meget store netværk, de kan aktivere. Vi skal derfor kende vores besøgelsestid! Ender det med, at to københavnere skal repræsentere os (og de 6 andre omegnskommuner, der er med i HOFOR), så lad mig bare siger det, som det er: Det kan de ikke! De kender ikke vores problemstillinger, vores måde at gøre tingene på, vores vandrør, kloakledninger, åer og vores bestræbelser på at klimasikre vores by. København er bare så meget anderledes. Derfor har HOFOR brug for en engageret stemme fra Vestegnen i bestyrelsen. HOFOR skal ikke være et ensidigt københavnerselskab. HOFOR skal være et alsidigt selskab for både København og omegnskommunerne. 

Personligt har jeg boet i Albertslund siden 1979. De sidste 30 år i Hyldespjældet, hvor jeg har været med i miljøarbejdet lige fra start. Arbejdsmæssigt er jeg leder af Agenda Centeret, hvor vi arbejder meget med vand, spildevand og klimasikring i hele Albertslund. Bl.a. kom vi, som den første by i landet, under et vandforbrug på 100 liter pr. indbygger i døgnet. Det har sparet os rigtig mange penge, og det er godt for miljøet. Til dato har ingen andre gjort os kunststykket efter. Det er erfaringer ”fra gulvet”, der er vigtige at bringe ind ”i toppen” af HOFOR. 

I HOFOR arbejder jeg overordnet for at sikre rent drikkevand gennem bl.a. skovrejsning og økologisk drift. At klimasikre vores byer mod skybrud. At sikre at de livsvigtige næringsstoffer i spildevandet ikke bliver destrueret, men kommer ind i naturens kredsløb igen. At vandværkerne hurtigst muligt fjerner kalk i vandet, så vi får blødere vand i hanerne. At HOFOR og vandsektoren i øvrigt ikke skal sælges til private investorer. Og at HOFOR i praksis lever op til sit motto ”Vi skaber bæredygtige byer”. Du kan se hele mit opstillingsgrundlag på www.hoforvalg.dk ved at klikke på ”Se kandidater”. På hjemmesiden kan du også stemme ved at klikke på "Stem her med NemID" - du skal blot bruge NemID og følge instruktionen. 

Alle over 18 år har to stemmer ved valget – men du bestemmer selv, om du vil stemme på en eller to kandidater. Hvis du ikke har mulighed for at stemme på nettet, kan du brevstemme. Ring til HOFOR på telefon 3395 3395. Sidste frist for at afgive din stemme er den 3. april. 

I håbet om et godt resultat for Albertslund!

Med venlig hilsen

Povl Markussen

 

Publiceret 11 March 2018 18:00

Albertslund Posten nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Albertslund Posten
SENESTE TV