DEBAT:

To nye lyskryds på Roskildevej i Tåstrup op til Holbækmotorvejen.

Leif Strandbech, Torveslipperne 13

Ifølge aviserne vil der blive lavet to nye lysreguleringer ved de to til og frakørselsramper fra Holbækmotorvejen, som er i nærområdet Klovtofte, hvor motorvejen krydser hen over Roskildevej.

Formålet med lysreguleringerne henholdsvis øst og vest for motorvejsbroen, er blandt andet for at undgå de mange uheldige U-vendinger i krydset Roskildevej/Tåstrup Hovedegade/Hørskætten, plus at der vil komme øget trafik til det "nye" erhvervsområde Klovtofte.

Der vil i begge de nye kryds være mulighed for venstresving fra Roskildevej og op på motorvejens to retninger, mod København og Holbæk.

Udgifterne til etableringen, vil lige som de to ramper Høje Tåstrup har i gang på Holbækmotorveje ved afkørsel 6 (Sengeløsevej/Hveen Boulevard, blive delt mellem kommunen og private firmaer.

Rampeudgifterne ved afkørsel 6, deles ligeligt mellem Ikea, Nordea, City2 og Høje Tåstrup.

lysreguleringen ved til og afkørsel 5 vil blive delt ligeligt mellem Høje Tåstrup og grundejerne i Klovtofte erhvervsområde.

Så vidt så godt.

Men set fra Albertslunds borgere, er der lige så mange uheldige U-vendinger i krydset Roskildevej/Herstedvestervej/Vridsløsevej og de bilister der vil op på Motorring 4 mod blandt andet Ballerup, eller som vil af Motorring 4 nordfra, kan ikke bruge den løsning, da der ikke laves ramper til og fra Motorringvejen.

Det ville jo have været smart, når nu arbejdet ved den motorvejsbro var i gang, at vejdirektoratet havde nybygget den mulighed, når nu Høje Tåstrup også var i gang.

Vi albertslund borgere der bor i områderne langs Herstedvestervej/Damgårdsvej/Trippendalsvej/Kærmosevej/Gammellandevej/Roholmsvej, vil også gerne have været fri for den gennemgående trafik fra erhvervsområderne i Glostrup/Brøndby og Vallensbæk, så denne tunge og store trafik mængde havde kunnet bruge Roskildevej hen til Motorring 4.

Derfor kunne det have været rart, hvis Vejdirektoratet, Høje Tåstrup, havde kontaktet Albertslunds tekniske forvaltning, så vi i Albertslund også kunne få den fulde glæde af de 2 lysreguleringer i Klovtofte.

Den gang, da Motorring 4´s udvidelse fra 4 til 6 spor var i høring, skrev jeg netop, at der skulle laves lysreguleringer på netop det sted på Roskildevej, men at reguleringen og brugen af ramperne skulle gælde både Holbækmotorvejen og Motorring 4, så det kan ikke være fordi, at vejdirektoratet ikke kunne være opmærksom.

Derfor kære kommunal politikere, kunne I ikke træde i karakter og rette en henvendelse til vejmyndighederne, så Albertslund også kunne blive aflastet for denne gennemgående pendler trafik til og fra Motorring 4.

Publiceret 13 March 2018 05:00

Albertslund Posten nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Albertslund Posten
SENESTE TV