DEBAT:

Nej til partnerskabsaftale om det strategiske boligsamarbejde

Andelsboligforeningen Milebuen, Milebuen 41, 2620 Albertslund

Den 16. august 2017 indgik Albertslund Kommune og de 3 boligorganisationer AKB, AB og VA en Partnerskabsaftale om det strategiske boligsamarbejde i Albertslund kommune. Det skete i forlængelse af et såkaldt visionsforum, hvor andre boligformer også var inviteret til at deltage.

Efter dette møde har en arbejdsgruppe så kigget på partnerskabsaftalen med henblik på evt. at opdatere denne. Andelsboligforeningen Milebuen, der ikke deltog i mødet 16. august, har spillet ind med en lang række bemærkninger og forslag til aftalen.

Albertslund Kommune har nu indkaldt til nyt visionsforum den 21. marts 2018, og har i den anledning udsendt en opdateret partnerskabsaftale.

Andelsbolig- og grundejerforeninger er også inviteret til dette forum, og får mulighed for at tilslutte sig partnerskabsaftalen. Det er vel at mærke aftalen som denne er, idet der ikke er lagt op til en diskussion af denne på mødet den 21. marts.

Bestyrelsen i Andelsboligforeningen Milebuen har derfor diskuteret en evt. tilslutning til aftalen, og har besluttet at takke nej.

Den primære anke mod partnerskabsaftalen er, at denne entydigt tager udgangspunkt i en aftale mellem kommunen og de store almene boligorganisationer, hvor resten af borgerne i kommunen i deres forskellige boligformer så allernådigst kan få lov til at tilslutte sig.

Dette kommer klart til udtryk i at partnerskabsaftale først træder i kraft når Albertslund Kommune og mindst 3 boligorganisationer tilslutter sig – uanset at der f.eks. kunne være 50 andelsbolig- og grundejerforeninger, der tilsluttede sig.

For det andet fremgår det, at visionsforummet består af formænd for de tilsluttede ”…andels- og ejerforeninger og boligorganisationer, repræsentanter for boligafdelinger udpeget af boligorganisationerne, og embedsmænd fra boligorganisationer…” (Citat fra aftalen).

I den sammenhæng tror vi, at de fleste andelsbolig- og grundejerforeninger ligesom Milebuen gerne vil have lov til selv at bestemme, hvem der repræsenterer os i forskellige sammenhænge.

Derudover er det et brud med almindelige demokratiske principper, at det er boligorganisationen, der udpeger hvem, om nogen, der skal repræsentere en boligafdeling. Dette burde en boligafdeling selv kunne bestemme – ikke mindst når de i kraft af boligorganisationens tilslutning pr automatik regnes for en del af partnerskabet.

Andelsboligforeningen betragter Visionsforummet som et fornuftigt initiativ, men hvis det skal have en eksistensberettigelse, skal det være baseret på, at alle deltagende parter reelt er ligeværdige deltagere.

Publiceret 16 March 2018 18:00

SENESTE TV