Povl Markussen genvalgt til HOFOR bestyrelse

Anders Jørn Jensen og Povl Markussen er begge genvalgt som forbrugerrepræsentanter i bestyrelserne for HOFORs 16 vand- og spildevandsselskaber

Af
Jørgen Brieghel

Albertslund har stadig en forbruger repræsenteret i vandforsyningsselskabet, HOFORs bestyrelse. HOFORs forbrugervalg sluttede 3. april kl. 12, og af de 13 opstillede kandidater var Anders Jørn Jensen og Povl Markussen de to, der havde fået flest stemmer. De fortsætter derfor som forbrugerrepræsentanter i bestyrelserne for HOFORs 16 vand- og spildevandsselskaber.

De to forbrugerrepræsentanter

Povl Markussen er leder af Agenda Center Albertslund, hvis grundlæggende opgave er at drive den grønne omstilling i Albertslund. Han bor i den almene boligafdeling Hyldespjældet, hvor han har været med til at halvere vandforbruget og begrønne flere tage for at skabe mere natur og mindske presset på kloakkerne. Anders Jørn Jensen bor på Nørrebro. Han er uddannet cand.mag. i historie og har en teknisk diplomuddannelse i klimatilpasning af storbyer. Til daglig er han centerleder i Miljøpunkt Nørrebro og står bag forslaget om at åbne Ladegårds Åen på Åboulevarden.

Fire suppleanter

Udover de to forbrugerrepræsentanter er der valgt fire suppleanter, der træder til ved en forbrugerrepræsentants udtræden eller forfald af seks måneders varighed. De fire suppleanter, som alle er nye, er: 1. Jesper Schou Hansen 2. Hanne Dahlerup 3. Arne Lie-Olesen 4. Ricky Jannik van Overeem

Stemmetal

Sådan fordelte stemmetallene sig på de opstillede kandidater: Anders Jørn Jensen: 2.943 stemmer Povl Markussen: 2.108 stemmer Jesper Schou Hansen:660 stemmer Hanne Dahlerup: 584 stemmer Arne Lie-Olesen: 397 stemmer Ricky Jannik van Overeem: 364 stemmer

Publiceret 10 April 2018 00:00

SENESTE TV