Politisk flertal:

AMC skal flyttes

Der skal oprettes et klubtilbud med samme pædagogiske værdi, lød det i kommunalbestyrelsens beslutning. DF, Ø og Å stemte imod

Af
Finn Due Larsen

Finn Due Larsen

Det ligger nu helt fast, at Albertslund Motorsports Center (AMC) skal flyttes.

Et politisk flertal bestående af S, SF, K, V og R besluttede på kommunalbestyrelsens møde tirsdag aften, at klubben skal finde både nye lokaler og nye bane-faciliteter. Det blev samtidig understreget, at det nye klubtilbud skal “have samme pædagogiske værdi” som i dag.

Beslutningen faldt på plads i forbindelse med beslutningen om at sætte gang i et bolig- og naturprojekt ved Hyldagerparken. En proces, som betyder, at støjen fra motorbanerne vil komme tæt på de nye boliger der skal opføres her.

Det har undervejs i processen været vurderet, om der kunne opføres støjvolde i området.

“Det er en af de mest komplicerede sager, jeg har siddet med”, sagde Leif Pedersen.

Politikerne traf beslutningen efter en timelang debat, hvor Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet stemte imod.

“Motorsportscentret har ligget der i 47 år, og har rødder langt ind i Albertslund”, sagde Lene Rygaard Jessen (Enh.), og lod forstå, at man “overhovedet ikke” kunne tiltræde indstillingen.

Både Venstre og Konservative beklagede beslutningen, men støttede den. Lars Gravgaard (Kons.) mente, at formuleringen “med samme pædagogiske værdi” gjorde, at det var “det bedst opnåelige i en kedelig sag”.

Allan Høyer (DF) mente ikke, at en løsning med baner i Hedeland eller på Amager var holdbare. Han mente, at hele boligprojektet burde overvejes på ny:

“Skal de 250 boliger overhovedet opføres der?”

Marianne Burchall (Soc.) beklagede den korte høringsfrist, som AMC havde fået - lig med en uges tid:

“Men det var trods alt bedre end ingen høring.”

Hun fremhævede det positive arbejde som AMC udfører for de unge:

“Vi skal fastholde de positive ting, som I gør.”

Hun afviste, at der er tale om en lukning af AMC:

“Vi skal i samarbejde med AMC nu finde ud af hvad vi gør.”

Publiceret 11 April 2018 09:55