Gode råd til forældre:

Sådan taler du med dine børn om skyderier

Lyt til børnene og giv dem tryghed, lyder nogle af de råd som netop er blevet runddelt til forældre

Af
Finn Due Larsen

Finn Due Larsen

Hvordan kan man som forældre i Albertslund bedst tale med sit barn om de skyderier, der har fundet sted i byen?

Det spørgsmål bliver forsøgt besvaret i en rundskrivelse til forældre, som netop er blevet omdelt, og som er udarbejdet af bl.a. Den Kriminalpræventive Enhed (DKE) Albertslund kommune.

Her er oplistet en række gode råd til forældrene. Blandt andet står der:

Giv børnene tryghed:

Fortæl dit barn, at der er mere politi lige nu, fordi de passer på os.

Gør øjnene store og ørerne små:

Der flyver mange rygter rundt i byen. De dramatiseres ofte, og det er derfor vigtigt at bevare vores kritiske sans.

Lyt grundigt til børnene:

Spørg til, hvad dit barn helt konkret har læst eller set og hvad barnet bliver bekymret for. Tag barnets følelser alvorligt.

Tal med børnene om det, de har set og hørt:

De hører også de voksne tale om det, der er sket.

Af rundskrivelsen fremgår også hvem man kan kontakte for at få rådgivning. Man kan kontakte både politiet, den sociale døgnvagt, barnets skole, eller Den Kriminalpræventive Enheds vagttelefon.

Her kan man ringe døgnet rundt på telefon 51 68 66 90, eller skrive på mail dke@albertslund.dk.

Brevet til forældrene er kun en af flere indsatser fra DKEs side for tiden, forklarer Kasper Fisker, stabsleder i enheden.

“Mens politiets primære arbejde er efterforskning, retsforfølgelse og sikkerhed, er DKEs fokus at få begrænset skadevirkningerne af skyderierne, modvirke en udvikling af situations omfang og sikre en hurtig genoprettelse af normalbilledet. Derudover samarbejder kommunen og politiet om en række tryghedsskabende indsatser”, som han siger.

null

Publiceret 13 April 2018 11:34

SENESTE TV