DEBAT:

Hovedstadens Letbane er det rigtige valg for fremtiden

Steen Christiansen, borgmester i Albertslund Kommune

Frede Vestergaard retter i et indlæg her på Albertslund Postens debatside en række kritikpunkter mod processen bag beslutningen om Hovedstadens Letbane og selve projektet. I det lys vil jeg med dette indlæg forsøge at perspektivere projektet med Hovedstadens Letbane lidt.

I marts 2013 besluttede et politisk flertal i 11 kommuner langs Ring 3, Region Hovedstaden inklusiv Folketingets brede forligskreds bag en ”Grøn Transportpolitik 2013” at bygge Hovedstadens Letbane. Og i marts i år blev de sidste underskrifter sat på kontrakterne. Det betyder, at vi nu kan komme i gang med byggeriet. Til gavn for hele hovedstadsområdet – inklusiv Albertslund.

Jeg vil i den forbindelse understrege, at det stadigvæk er den fremlagte økonomi fra ”Udredning om Letbane på Ring 3” fra 2013, som er grundlaget for den endelige beslutning, som vi politikere har truffet. Den endelige beslutning er således en bekræftelse af den tidligere beslutning, idet økonomien hænger sammen - også efter udbudsrunden. Vi har derfor siden 2013 alle haft et oplyst grundlag at debattere Hovedstadens Letbane ud fra. Og på den baggrund har Staten også fastholdt sin investering i Hovedstadens Letbane med en helt enig forligskreds bag. Og ikke unaturligt har den valgt at følge samme model som i Aarhus og Odense, hvor staten overdrager selve anlægget til kommuner og region.

Jeg vil også nævne i tilknytning til Frede Vestergard, at det er alment anerkendt, at den model, som man bruger i Danmark til udregne den samfundsøkonomiske gevinst ved infrastrukturprojekter, betyder, at kollektiv trafik som letbaner, S-tog og metroer næsten altid giver underskud. Allerede da vi besluttede at bygge letbanen i 2013, kendte vi de samfundsøkonomiske beregninger, som også Frede Vestergaard nævner. Rapporten fra Copenhagen Economics blev udarbejdet i 2018. Derfor har den ikke været brugt som beslutningsgrundlag for letbanen.

 

Binder hovedstaden sammen

Letbanen er i vores øjne det helt rigtige valg, når vi ønsker at give borgerne en nem, hurtig og miljørigtig kollektiv transportløsning, der binder hovedstaden sammen på tværs - og som vil gøre det nemt at komme til arbejde, uddannelse og til de store hospitaler i området. Vi mener, at letbanen er den helt rigtige løsning i bestræbelserne på at mindske den daglige trængsel langs Ring 3. Det er også en løsning, som vi er overbevist om kan være med til at sikre eksisterende og tiltrække nye arbejdspladser og nye borgere. Det kan bidrage til, at vi fortsat kan opretholde den velfærd, vi kender i dag og ikke mindst sikre vores byer fremadrettet.

Vi er samtidig overbevist om, at der også er mange positive sidegevinster ved at bygge en letbane. Siden 2013 har vi fået professionelle økonomer til at regne herpå. Incentive har således dokumenteret, at der allerede er planlagt ejendomsinvesteringer for 32 milliarder langs Ring 3 i forventning om, at letbanen bliver bygget. Det underbygges at flere udtalelser fra virksomhedsledere, f.eks. har direktør Jørgen Ove Svendsen i Novozymes udtalt: ”Vi har valgt at placere vores nye innovationscenter i Vidensbyen i Lyngby i forventning om en kommende letbane”. På samme måde forventer vi investeringer i Albertslund på baggrund af letbanen – ikke mindst i Hersted Industripark. Ifølge Dansk Industri er god infrastruktur et af de vigtigste parametre, når vi vil have virksomheder til at bosætte sig og dermed skabe nye arbejdspladser. Og vi ved, at virksomhederne foretrækker skinnebåren transport, fordi det i modsætning til busruter er til at regne med. Vi har også kigget ud i verden omkring os og har her konstateret, at nye letbaner flere steder i Nordeuropa tydeligt overstiger alle forventninger. Både hvad angår antal passagerer og hvordan letbaner har givet investeringen mangedobbelt igen. Ifølge projektchef i Bergen Kommune, Solveig Mathiesen, er de konkrete tal på effekten af bybanen i Bergen klare: ”For hver gang man investerer en krone i bybanen, kommer der 15-20 gange så mange investeret i projekter langs bybanen,” siger hun således.

 

 

 

Skinner frem for busser

Desuden er COWI og Movia er enige om, at letbanen er den rigtige løsning på Ring 3. Busser har ikke samme kapacitet som en letbane, og derfor vil det kræve et så stort antal busser, at det vil være til ganske stor gene for de mange tusinde trafikanter, som dagligt krydser Ring 3 via de store indfaldsveje. Derfor har vi stået fast på, at en busløsning ikke er det rigtige valg.

Der er altså en lang række fornuftige argumenter og erfaringer, som peger på at letbanen er en rigtig god løsning langs Ring 3, der både vil skabe vækst, reducere trængslen og gøre det nemmere for borgerne i området. Til gavn for vores borgere og virksomheder, for hovedstaden og for Danmark. Så  lad os nu derfor alle vende blikket fremad og glæde os til den dag i 2025, hvor vi sammen kan tage den første tur med Hovedstadens Letbane og de positive følger, den vil føre med sig – også for Albertslund.

Publiceret 13 April 2018 06:00

SENESTE TV