Kommunen:

Derfor skal AMC flyttes

Flytningen skal ske i tæt dialog med Albertslund Motorsports Center

Af
Jørgen Brieghel

Kommunalbestyrelsen har på aprilmødet besluttet at sætte gang i det støjdæmpende landskabsprojekt for Hyldagergrunden, der samtidig vil blive et nyt og attraktivt område med rekreativ værdi for albertslunderne.

Beslutningen betyder, at arbejdet med at udvikle boligområderne kan sættes i gang. Men det afventer en godkendelse fra Erhvervsstyrelsen, oplyser man hos Albertslund Kommune.

Som flere medlemmer af kommunalbestyrelsen på mødet den 10. april gav udtryk for, er det en svær sag. Ikke mindst fordi området, der skal udvikles, ligger i de grønne kiler.

Derfor er det pga. Fingerplanen og ifølge staten (Erhvervsstyrelsen) usandsynligt, at der kan fastholdes en støjende fritidsaktivitet i et projekt, der har til formål at støjdæmpe, oplyser Albertslund Kommune.

”Vi vil gerne udvikle vores by med nye boliger. Skal det ske, er det helt nødvendigt, at vi bekæmper støj. Og det betyder desværre, at AMC må flyttes”, lyder det fra Marianne Burchall (Soc.), formand for Børne og skoleudvalget. ”Derfor er det her en rigtig svær sag. Vi har nemlig en unik klub, som vi gerne vil bevare i byen. På den baggrund er det vigtigt, at vi nu går i dialog med klubben om hvilken ny model, som kan være mest bæredygtig, så den pædagogiske værdi, som AMC bidrager med for en masse unge, kan bevares i vores by.”

Venter på Erhvervsstyrelsen

I starten af 2016 besluttede kommunalbestyrelsen, at Hyldagergrunden skal udbydes til salg til boligudvikling.

Før der kan bygges boliger på Hyldagergrunden er det nødvendigt at dæmpe støjen fra de tre kilder: AMC, motorvejen og jernbanen. Det skal det nye natur- og landskabsprojekt, som politikerne tirsdag vedtog, sikre, lyder det fra kommunen.

Før natur- og landskabsprojektet kan begynde, og dermed flytningen af klubben AMC, skal kommunen have en godkendelse af Erhvervsstyrelsen. Den lader vente på sig, fordi det enten kræver en ændring af Fingerplanen eller at styrelsen ser det som et nyttiggørelsesprojekt, og ikke som nu et teknisk anlæg.

Publiceret 16 April 2018 06:00

SENESTE TV