Steen Christiansen:

En attraktiv hovedstad gavner hele landet

”Stop Forskellen” byder regeringens fokus på hovedstaden velkommen

De 34 kommuner i samarbejdet "Stop Forskelsbehandlingen Nu" byder regeringens plan om et udspil, der skal styrke udviklingen i hovedstadsområdet, varmt velkommen.

”Det er vigtigt med et nationalt fokus på hovedstadens betydning for den samlede vækst i landet,” siger borgmester Steen Christiansen på vegne af de 34 hovedstadskommuner.

?Ifølge Danmarks Statistiks befolkningsprognose forventes befolkningen i hovedstadsområdet at stige med 200.000 frem mod 2030. Det skaber en række udfordringer, som har fået regeringen til at fokusere på, hvordan en positiv udvikling af hovedstaden sikres, så den fortsat kan være attraktiv og et vækstlokomotiv – til gavn for hele landet.

?Derfor har regeringen netop nedsat et ministerudvalg med seks ministre, der skal udarbejde et udspil, som skal styrke udviklingen af hovedstadsområdet frem mod 2030.

?Det færdige udspil forventes at kunne blive præsenteret senest primo 2019 og koncentrerer sig om de fire fokusområder: 1) Vækst og viden i hovedstadsområdet. 2) Plads til flere borgere. 3) Effektiv og smart mobilitet. Og 4) Et aktivt, attraktivt og grønt hovedstadsområde.

Kommunerne byder gerne ind

De 34 kommuner i hovedstadsområdet, der på baggrund af hele udligningsdiskussionen er gået sammen i samarbejdet Stop Forskelsbehandlingen Nu, tager varmt imod regeringens initiativ. Og det er ikke kun fordi sommeren er over os.

”Jeg vil gerne kvittere regeringen for det nye initiativ Hovedstaden 2030. Det er vigtigt med et nationalt fokus og anerkendelse af hovedstaden som en vækstmotor, der gavner hele landet. Vi kommuner i Stop Forskellen byder rigtig gerne ind i arbejdet. Det forsøger vi faktisk allerede, blandt andet har vi budt aktivt ind i høringsfasen til revideringen af Fingerplanen", siger borgmester Steen Christiansen.

En attraktiv hovedstad gavner altså ifølge Steen Christiansen hele Danmark – og derfor gælder det også om at have et klogt fokus på de udfordringer, som udviklingen fører med sig som nye boliger, øget trafikbelastning og pres på de grønne områder.

?Arbejdet med udviklingen af hovedstadsområdet 2030 ligger ifølge Erhvervsministeriet i forlængelse af regeringens øvrige arbejde med at skabe Vækst og udvikling i hele Danmark.

Publiceret 18 May 2018 15:18