Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Borgmesterens nytårsudtalelse: En god by for hverdagen

Steen Christiansen ser tilbage på 2017 og frem mod 2018

Af Steen Christiansen (Soc.), borgmester:

Kære alle.

Godt nytår. Endnu et år er gået. Og et nyt er begyndt.

Med årsskiftet har Albertslund fået en ny kommunalbestyrelse. En kommunalbestyrelse, der blev resultatet af valget den 21. november, og som nu er klar til at tage fat på fire års arbejde. Det lykkedes næsten at fastholde den høje valgdeltagelse fra valget i 2013. Hvilket vidner om stort engagement i byens politiske liv. Det er vigtig for demokratiet. Seks nye KB-medlemmer træder til og et helt nyt parti er kommet ind, nemlig Alternativet. Velkommen til jer. Jeg ser rigtig meget frem til samarbejdet. Og stor tak til jer seks, som nu har forladt Kommunalbestyrelsen, efter en fin indsats. Og også tak til alle kandidater, der deltog i valget - både til kommunal- og regionsrådsvalget. Jeres indsats er også et vigtigt bidrag til at udvikle og forny byen og regionen.

Et hvert årsskifte er en anledning til at gøre status og se ind i det nye år.

Byen som fællesskab

Albertslund blev grundlagt med det gode familieliv i tankerne og befolket af unge udflyttere fra København i 1960'erne. Familierne søgte lys, luft, grønne områder og ikke mindst bedre boliger. Og det fik de – og sammen skabte man en helt særlig by for børn og familier. Med daginstitutioner, skoler, klubber, fritids- og kulturtilbud. Og ikke mindst et fællesskab som levede – og lever – i bestyrelser, foreninger, råd og brugergruppe. Sådan har det faktisk været i mange år, og sådan bliver det ved med at være. Ikke fordi vi står stille, for vi er også på vej. F.eks. blev kommunalbestyrelsen i Albertslund den første kommunalbestyrelse i landet, der behandlede et borgerdrevent forslag. Så vi tager ansvar for at udvikle demokratiet.

I Albertslund tager vi også ansvar for en bæredygtig fremtid. Med rødder i historien. Vi ser fremad hver dag, hvor et stærkt fællesskab er drivkræften.

I 2017 var byen traditionen tro samlet om en skøn børnefestuge i Kongsholmparken og til opera ved Birkelundgaard. Der var gang i Centrum. En ny festival så dagens lys ved Badesøen. Vestegnens Kulturuge bød på fællesspisninger, sovekoncert og børneskov m.m. og flere hundrede satte fodspor for den gode sag ved Ønskeløbet.

Dagplejen kunne holde 50 års jubilæum. 50 år med højt niveau og nærvær for mange børn og familier. Vikingelandsbyen fejrede 25 års jubilæum og skød gang i det nye store formidlingsprojekt ”Vikingebro – vejen til vikingerne” sammen med Kroppedal Museum. Og sådan kunne jeg blive ved. Fællesskaberne gror i allerhøjeste grad i Albertslund. Det er jeg glad for.

Skoler, der rykker

Albertslund er som barn af 1960'erne og 70'erne også født som et velfærdsprojekt. Med ca. 8000 børn omkring år 1980 fyldte børnenes hverdag meget i byen.

Mange familier er blevet ældre med Albertslund og derfor er der helt naturligt behov for at udvikle velfærden i forhold til byens ældre medborgere. I den valgperiode, vi er gået ud af, har vi åbnet et helt nye moderne plejecenter, nemlig Albertshøj. Og et nyt Sundhedshus, der samler genoptræning og mange sundhedstilbud under et tag. Nye plejehjemspladser skal besluttes i det kommende år, så vi kan sikre tryghed og omsorg, som en del af kommunens tilbud til ældre. Og sidst men ikke mindst; at vi har dygtige, engagerede og kompetente medarbejdere i hjemme- og sygeplejen.

Men der er heldigvis stadig mange dejlige børn og unge i Albertslund. Og de skal naturligvis have den bedste ”rygsæk” med videre i livet. Det er bl.a. i form af en god hverdag i skolen. Derfor er det rigtig godt, at byens skoler - og det vil sige dygtige lærere og pædagoger - hjælper børnene til at klare sig endnu bedre. Der er en positiv udvikling ved afgangsprøverne. At vi lykkes med at få sprogopgaven ind i børnenes liv endnu tidligere. Det skyldes ikke mindst, at pædagoger og ledere i dagtilbuddene virkelig har taget sprogopgaven til sig og arbejder fokuseret og systematisk med børnenes sproglige udvikling. Det ser ud til at virke; færre børn skal have basisdansk i næste skoleår.

Og så er der borgere, der gerne vil gøre en forskel, der hvor vi bor. F.eks. er en række bydelsmødre netop blevet uddannet. Det betyder at endnu flere bydelsmødre har kvalifikationer til at gøre en forskel indenfor vores integrationsindsats.

En by i udvikling

I løbet af de næste ti år vil over halvdelen af byens borgere, der bor alment, få renoveret en bolig. Den proces er i fuld gang. Det er en superindsats og vellykkede resultater – se bare på Rækkehusene i Syd og renoveringen af gårdhavehusene i Vest.

I 2018 vil vi sætte endnu mere skub i byudviklingen. Vi skal forhåbentlig for alvor sammen med staten i gang med at arbejde strategisk med byudviklingen af grunden ved Vridsløselille Statsfængsel. Området er centralt i udviklingen af Albertslund Midtby med forbindelse til Albertslund Centrum og stationen. Albertslund Kommune understøtter udviklingen i dialog med ejeren af centret til et moderne velfungerende bycentrum med butikker, erhverv, boliger og kommunale aktiviteter. Også det er en stor opgave for den nye kommunalbestyrelse.

Der er stor efterspørgsel og behov for flere seniorboliger i Albertslund som følge af befolkningsudviklingen. Her i starten af 2018 skal vi have lagt fast, hvor der kan bygges seniorboliger – både private og almene.

Tiden er også inde til at gentænke samarbejdet mellem kommunen og erhvervslivet. Det handler om at tiltrække virksomheder og nye job til byens borgere, men også om et endnu tættere samarbejde med byens virksomheder; der er nye potentialer, som vi skal gå efter at indfri. Også når det gælder iværksættere, der skaber fremtidens nye arbejdspladser.

Sætter grønne fodspor

Vi går forrest på den grønne bane. Således er Albertslund Kommune blevet miljøcertificeret igen og vi har vedtaget en ny ambitiøs klimastrategi – det er et led i at skabe en bæredygtig, moderne velfærdsby. I Albertslund griber vi ud efter fremtiden og skaber den sammen med andre. Albertslund er et laboratorium for byudvikling, hvor nye løsninger udvikles og afprøves med fokus på energieffektivitet - til fordel for den enkelte borger, det lokale miljø og det globale klima. Det handler om at skabe bedre løsninger for byens borgere og samtidig bruge færre af de naturressourcer, der er så sparsomme på kloden. Det gør vi bl.a. med læringslys på Herstedlund Skole til gavn for børnenes læring og døgnrytmebelysning til gavn for de ældres trivsel i Sundhedshuset.

Vi bygger bro mellem byens modernisering og unge på Albertslund Gymnasium som bl.a. har undervisningsforløb sammen med DOLL og Gate 21. I 2017 faldt det også på plads, at et nyt gymnasium i Albertslund bygges på grunden, hvor Kongsholmskolen lå. Det bliver en uddannelsesinstitution, der bliver vigtig for generationer af unge albertslundere. Den forbindes med de nye rammer i Kongsholmscentret, der langt om længe er blevet bygget om efter branden i 2009 - og nu er topmoderne og energieffektiv. En bygning, der peger ind i fremtiden og viser, hvordan vi binder vores egne udfordringer, løsninger og strategier sammen med FN's 17 bæredygtighedsmål.

2018 bliver således et nyt år, hvor byens udvikling er i højsædet, så vi borgere oplever at Albertslund også de kommende år er en god by at bo i.

Også i det lys glæder jeg mig til et nyt år i Albertslund. Sammen med jer.

Godt nytår!

Publiceret: 31. December 2017 03:00
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Albertslund Posten