Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: ’Albertslund - en børnekommune’ er et forhistorisk minde...

Af private årsager er navn og adresse ikke bragt, men bekendt af redaktionen

Jeg er hverken født eller opvokset i Albertslund. Jeg flyttede til København da jeg var først i trediverne og kom senere ved en tilfældighed cyklende gennem Vestskoven en smuk forårs dag og faldt pladask for et  hus der var til salg i Herstedøster. Og sådan endte jeg og min lille familie i Albertslund Kommune i 2013. Der var mange af vores kommende naboerne er fremhævede hvor børnevenlig en by Albertlund Kommune var og med to børn i en velnormeret børnehave (dog meget fysisk nedslidt bygning og et hårdt presset budget), deltagelse i børnefestugen, børnehaveudflugter til Herstedhøje og relativt billige ridetimer for kommunens børn på Albertslund Ridecenter, så glansbilledet jo ud til at holde.

Men nu er mit ældste barn startet i skole og  jeg må desværre konstatere, at kvaliteten af både de fysiske og pædagogiske rammer er så ringe, at jeg har følt mig nødsaget til at udmelde mit barn fra SFO for at sikre mig hendes trivsel.

På Egelundskolen er der to SFO'er: Grønningen for børn i 0.klasse og Egeskoven for børn i 1.-3. Klasse. Både Egeskoven og Grønningen er nedslidte faciliteter, og specielt børnene og personalet på Egeskoven lider under dårlig akustik, uhensigtsmæssig indretning af bygningens arealer, for lidt personale og for få m2 per barn. Mit barn, som er 'normalt' og velfungerende, klager over for meget uro, støj og 'voksne der skælder for meget ud' – et tegn på at alle er pressede. Som voksen kan jeg kun tilslutte mig den beskrivelse – der møder mig en mur af larm og børn der løber op og ned af den meget lange og meget smalle gang, når jeg bevæger mig ind i Egeskovens lokaler. Jeg føler mig fuldstændig overstimuleret efter blot få minutter og ønsker kun at komme ud herfra hurtigst muligt. Og jeg ønsker ikke for hverken noget barn eller voksen, at de ligefrem skal opholde sig dette sted. Det er ganske enkelt umuligt at finde ro i dette inferno. Og mit barn ønsker sig – som så mange andre børn – egentlig ikke flere strukturerede aktiviteter, men bare fred og ro til at kunne fordybe sig i egne lege.

I 2014 vurderede Albertslund Kommune på ukendt grundlag, at SFO Egeskoven der tidligere havde huset 120 børn, kunne rumme 155 børn under forudsætning af, at ikke alle børn var inden døre på samme tid. I januar 2018 blev det netop offentliggjort, at Egelundskolen nu på grund af presset økonomi er nødsaget til at ansøge om en sammenlægning af SFO Egeskoven og Grønning, således at Egeskovens bygning nu skal rumme op til 180 børn.  Til trods for at beslutningen pakkes ind i spiselige argumenter om ”flere hænder per barn” og ”øget kvalitet”, så medfører en forøgelse af antallet af børn i Egeskovens bygning en direkte forringelse af vilkårene for børnene i forhold til støj og uro. Egeskovens bygning har et brutto areal på cirka 400m2 og et netto opholdsareal for børnene på cirka 180m2. Det svarer til 1m2 per barn (eller 2,2m2 bruttoareal per barn) de dage hvor det er koldt og vådt og alle børn er inden døre. Til sammenligning er gennemsnitsstørrelsen på et dansk parcelhus i dag 139 m2 brutto (Kilde: Danmarks Statistik). Det vil sige, at hvis jeg drev en SFO fra mit hjem (tilfældigvis et gennemsnitligt parcelhus), vil Albertslund Kommune vurdere, at mit hus kunne rumme 62,5 børn. Det svarer rundt regnet til at holde en tredobbelt børnefødselsdag fra kl.14-17 – hver eneste dag mandag til fredag. Jeg tror de fleste der har børn eller har afholdt en børnefødselsdag, kan forestille sig støjniveauet, uroen og det mangel på overskud der vil opstå hos både børn og personale under sådanne omstændigheder. Jeg mener det er ganske uanstændigt at vi byder vores børn og pædagoger så ringe vilkår. Det er i hvert faldt uanstændigt at påstå, at Albertslund er en børnevenlig kommune. 

Konsekvensen er som sagt, at jeg har udmeldt mit barn fra SFO Egeskoven. Jeg kan ganske enkelt ikke længere lukke øjnene for hvordan besparelser på skolepasningsområdet direkte forværrer mit barns daglige trivsel. Jeg har henvendt mig til både SFO'ens personale og skolens ledelse, som trods forståelse for de børn der gerne vil kunne fordybe sig i egne lege, næppe hurtigt finder flere midler til at øge kvaliteten af pasningstilbuddet i SFO'erne. Tværtimod – de presses årligt hårdere for at finde besparelser (også selvom daginstitutionerne blev reddet fra yderligere besparelser sidste år). Jeg vil dog stadigt aktivt kæmpe for at få tilført skolerne i Albertslund flere penge, at bevare to særskilte SFO'er på Egelundskolen og for at de fysiske og pædagogiske rammer forbedres markant – forhåbentligt til glæde alle de andre børn som dagligt er ramt af for meget uro, støj og skæld ud i de underbemandede pasningstilbud i nedslidte lokaler.

Parallelt med dette arbejde, må jeg med hjælp fra de andre forældre der har fravalgt SFO'en arrangere legeaftaler i hverdagene for at vores børn stadig forbliver en del af det sociale fællesskab. På sigt bliver det muligvis nødvendigt at gå fra fuldtidsarbejde til deltidsarbejde, hvorved de skattekroner mit job skulle bibringe Albertslund Kommune og være med at til forbedre vores pasningstilbud frafalder. Jeg håber lokalpolitikerne vågner op og tilfører skolerne flere midler, så vi kan få skabt mærkbare forandringer i dagligdagen i pasningstilbuddene, før vi som forældre, i forsøg på at sikre vores børns trivsel, ender med at udmelde vores børn de offentlige tilbud og dermed underminere grundlaget for velfærden i Albertslund Kommune.

 

Publiceret: 29. Januar 2018 19:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Albertslund Posten

Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt