Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Gør frokosttilbuddet permanent

Lars Messell, Galgebakken Vester 2-14, og Ulla Guldager, begge Ældrerådets madgruppe:

Det drejer sig om frokosttilbuddet i kommunens ”Det Åbne Aktivitetstilbud” på Albo.

Ældrerådet foreslog sidst i 2016 kommunens Velfærdsudvalg, at kommunen spyttede penge i en forsøgsordning med varm frokost til brugerne. Forvaltningen fandt 108.000 kr., og det blev vedtaget i kommunalbestyrelsen. Forsøget skulle løbe fra april til juli.

Forsøget skulle vise, om der var interesse for dette madtilbud, fordi, hvis der var det, burde madtilbuddet gøres permanent, og det har vist sig, at der er mange, som bruger det. Kommunens bevilling til projektet, har dækket løn til ansættelse af en køkkenmedhjælp, så maden kunne komme på bordet, og der blev ryddet op.

Erfaringerne med madtilbuddet er, at der er brugere, som får en bedre kost via dette tilbud. De har byttet leverpostejmaden elller ostemaden derhjemme ud med en solid frokost. Der er også kommet nye brugere i aktivitetstilbuddet, netop fordi der tilbydes en frokost. Madtilbuddet er en mulighed for at hygge sig over maden, og det betyder, at nogle af brugerne får sociale kontakter, som de måske gik og manglede uden at vide det.

På Velfærdsudvalgets møde her i juni, onsdag den 14., skal udvalget tage stilling til, om tilbuddet skal gøres permanent. Forvaltningen fortæller i sin sagsfremstilling, at der er juridiske probemer med at permanentgørelsen. Det er vistnok konkurrenceforvridende, mener kommunens jurister. Men man vil undersøge, om madtilbuddet på en eller anden måde kan lovliggøres, så det kan fortsætte.

I Ældrerådet bliver vi paf over at høre dette, og selvom vi ikke har forstand på jura, så mener vi, at der er belæg i Serviceloven for at permanentgøre frokosttilbuddet. Der findes lignende madtilbud i andre kommuner, som ikke er dømt konkurrenceforvriddende.

Desværre slutter forsøget i Det Åbne Aktivitetstilbud om et par uger, og det ville efter vores mening være rigtig godt, hvis kommunens jurister finder en lovmedholdelig løsning meget hurtigt, så borgerne ikke skal vente for længe på, at der bliver etableret et permanent tilbud.

Velfærdsudvalget kan i øvrigt – uden juridiske probemer, beslutte på sit junimøde, at madtilbuddet fortsætter, fordi det jo øjensyligt ikke er konkurrenceforvridende, så længe det foregår på Albo.

Publiceret: 14. Juni 2017 07:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Albertslund Posten

ANNONCER
Se flere