Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Sandheden om besparelserne i daginstitutionerne

Dennis Schmock - kommunalbestyrelsesmedlem, Radikale Venstre i Albertslund

Det er forkert når Albertslund Posten  27 december skriver, at sagen omkring besparelserne på dagstilbudsområdet blev taget af dagsordenen, da forslagene ikke var gode nok for forligspartierne. Det fremstillede forslag i sparekataloget var udarbejdet på baggrund af forkerte oplysninger og kunne derfor ikke realiseres.

 Der skal spares penge i hele kommunen. Vi kommer ikke udenom institutionerne i et eller andet omfang. Vores tilgang har fra starten været, at det skulle gøres begavet og ikke for enhver pris. 

Vi sagde ja til det oprindelige spareforslag, da det blev fremlagt som en primært ’teknisk’ besparelse, som ikke ville gøre særligt ondt. Det var derfor dette forslag gik igennem i stedet for mange andre spareforslag, som indgik i kataloget.

 Da det pludselig ikke kan lade sig gøre, så forsøger man at finde pengene på anden vis. Det risikerer desværre at udmønte sig i en grim spareøvelse, der seriøst kunne skade institutionerne. Det har aldrig været meningen, at vi skulle ende med en ubegavet løsning.

 Der er to hovedområder vi lægger stor vægt på:

 Vi har tidligere i processen bedt om en liste over opgaver der kunne fjernes, da alle store organisationer har ikke-essentielle aktiviteter. Vi mener ikke det er rimeligt at kræve besparelser hos institutionerne, samtidig med at vi fra centralt hold stiller krav om realisering af meget omfattende udviklingsstrategier, virksomhedsplaner med videre. Vi vil gerne tage politisk ansvar og bortprioritere opgaver, sådan en eventuel besparelse ikke går ud over børnene. Alle organisationer har opgaver der kan fjernes og optimeres på. Vi har endnu ikke set nogle bud på dette.

Vi er meget stærkt modstandere af det såkaldte ’Centrale ledelse’, hvor en leder skal dække et større antal institutioner. Det går mod vores ønsker om stærke lokale dagtilbud, hvor der for medarbejdere og forældre er synlighed i ledelsen – og hvor vi udviser tillid til medarbejderne og deres faglighed. Vi ønsker institutionerne styret så decentralt og lokalt som muligt. Som forligsparti vil vi blankt afvise gennemførelsen af dette forslag – så må de øvrige partier genåbne budgetforhandlingerne og gøre det uden os.

Vi er ikke store fans af den måde besparelsesforslagene er endt med at se ud - men vi glæder os til de mange høringssvar der forhåbentligt kommer i perioden. Forhåbentligt kan vi ende op med en begavet løsning.

Publiceret: 09. Januar 2017 08:26

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Albertslund Posten

ANNONCER
Se flere