Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Skole for alle

Mehmet Kücükakin, SF
Medlem af Børne -og skole udvalget

Vi har 8.april vedtaget den nye strategi for skolerne ”skole for alle” frem mod 2022. Der har i efteråret 2016 været igangsat et arbejde med at revidere strategien og indsatserne, så de bedst muligt understøtter målsætningerne for 2022 og de udfordringer, vi står med i dag. Indsatserne er på en og samme tid et afrundet forløb i sig selv og samtidig en del af et større udviklingsforløb for det enkelte barn og unge.  

For SF handler en bedre folkeskole om, at vi skal få alle vores elever til at vokse og det skal vi skabe gennem motiverende undervisning og i et trygt miljø.  

Vi synes, at der fortsat skal være fokus på, at vores børn og unge udvikler sig til selvstændige og demokratisk tænkende individer, som kan agere og gøre deres indflydelse gældende i samfundet gennem et aktivt medborgerskab. Som en del af den demokratiske dannelse deltager skolerne i Folketingets Skolevalg.

At tage afsæt i et børnesyn, hvor den anerkendende tilgang spiller en central rolle, hvor vi fokuserer på ressourcer frem for mangler. 

Det er ikke udelukkende de professionelle voksne omkring barnet, der bidrager til barnets dannelse og uddannelse – det gør forældrene i høj grad også.   

Der arbejdes med at udvikle skole/hjem-samarbejdet, så alle klassens forældre involveres i at styrke den sociale udvikling og trivsel for alle børn i klassen og dermed undgå mobning. 

Der er fokus på sprogforståelse og fagliglæsning. Det har stor betydning for barnet og den unge, for at opnå gode sprog- og læsekompetencer idet fagenes sprog kommer til at indgå i elevernes eget ordforråd.

Vi skal have fokus på bevægelse og motorik for at fremme elevernes trivsel og læring. Alle børn skal bevæge sig mindst en time dagligt med fokus på aktiviteter, der styrker deres motorik.

I forhold til vores pædagogiske personale, er det vigtigt at fastholde og tiltrække kvalificerede og erfarne lærere/pædagoger bl.a. ved at tilbyde et attraktivt arbejdsmiljø.

Vi vil fra SF's side følge op på udviklingen politisk gennem kontakt til skoler, elever, forældre og ansatte.  

 

Publiceret: 21. April 2017 18:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder hver
dag fra Albertslund Posten

ANNONCER
Se flere