Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: SOSU-opgaver

John Lau Rasmussen, Hedemarksvænge 107 A

For at få et realistisk billede  SOSU personalets arbejdsopgaver har jeg forsøgt at udspecificere de enkelte opgaver på en institution

Pleje.

Hjælp til personlig hygiejne herunder bad, negleklipning, tandbørstning.

Hudpleje/sårpleje  med  creme og lægeordineret salve.

Påklædning herunder hjælp til  støttestrømper/ forbinding/ble.

Hjælp til at komme op(i) seng, herunder  brug af lift.

Hjælp til toiletbesøg.

Hjælp til at spise og drikke.

Oprydning, sengeredning tømme/skifte affaldsposer.

Sortere tøj til vask.

Socialt samvær.

 

Administrative opgaver

Dokumentation i CSC.

Oprettelse og redigering i medicinark.

Oprettelse og redigering  af døgnrytmeark.

Oprettelse og redigering af pædagogisk handleplan.

Oprettelse og redigering af helhedsvurdering.

Udfyldelse af skema vedr. Utilsigtede hændelser.

Udfyldelse af skemaer vedr. Grænseoverskridende adfærd.

Udfylde Check – skemaer for afløsere og elever.

Udfylde skemaer i forbindelse med medicinhåndtering.

Forberede dagsorden til konferencer.

Bestilling af bleer.

Bestilling af toilet og rengøringsartikler.

Bestilling af fødevarer,

Bestilling af linned.

Bestilling af transport til hospital/klinik.

Bestilling af hjælpemidler.

Bestilling af personaleuniformer.

Sende indbydelser til de pårørende i forbindelse med møder og arrangementer.

Kreere opslag til arrangementerne og ophænge dem på opslagstavler.

Ad hoc opgaver fra kommunen. Eksempelvis udfyldelse af ”fritagelse fra digital post”.

 

Ekstern telefonisk/elektronisk kommunikation i forbindelse med behandling og praktisk/ økonomiske forhold

Kontakt til egen læge.

Kontakt til/tidsbestilling til hospitaler/ klinikker.

Kontakt til fys/træning.

Kontakt til Gero-team.

Kontakt til Demensvejleder.

Kontakt til Undervisningsvejleder.

Kontakt til pårørende.

Kontakt til værger.

Kontakt til boligselskab.

HR

Vagtplanlægning herunder økonomisk status.

Rekruttering  af afløsere i forbindelse med sygdom og ferier.

Gennemgang og udvælgelse  af jobansøgninger.

Oplæring og opfølgning af SOSU-elever.

Oplæring og opfølgning af løntilskudsmedarbejdere.

Oplæring og opfølgning  af  praktikanter.

Oplæring og opfølgning af personale i mentorordning.

Oplæring og opfølgning af personale i nyttejobs.

Oplæring og opfølgning af personale i samfundstjeneste.

Introduktion af nye afløsere.

Introduktion af folkeskoleelever i praktik

Introduktion af flygtninge

 

Møder/kurser.

Rapport ved vagtskifte .

Morgenmøde omkring  planlægning.

Konferencer

Stormøder

Jobsamtaler

Pårørendemøder

Indflytningssamtaler

MED møder

Praktikvejledermøder

Demensvejledermøder

Vagtskemaplanlægningsmøder

Planlægningsmøder i forbindelse med arrangementer, Jul,  Nytår, Påske,  Sommerfest e.c.t.

Kurser

 

Praktiske opgaver

Dosering af medicin

Vask, tørring og ophængning af bb tøj

Lægge tøj sammen og lægge det på plads.

Modtagelse og temperaturkontrol af fødevarer.

Opfyldning  af fødevarer i køle/fryseskabe.

Modtagelse og opfyldning af bleer.

Modtagelse og opfyldning af toilet og rengøringsartikler 

Modtagelse og opfyldning af linned

Køre i Bank og hæve penge/betale regninger for bb.

Vande blomster hos bb og i fællesområde.

Pynte op til Jul og Nytår

Bringe og hente bb i forbindelse med tandlægebesøg.

Bringe og hente bb i forbindelse med gudstjenester

Modtagelse af medicin fra apotek.

Fodring og renholdelse af kæledyr i bur

Indkøb i Fakta og Føtex

Indlevere returflasker til Fakta

Affaldshåndtering poser og pap

Makulering af personfølsomme dokumenter.

Posthåndtering for bb

Køkken/fødevare opgaver

Forberedelse og servering af morgenmad.

Oprydning og opvask efter morgenmad.

Forberedelse og servering af frokost

Oprydning og opvask efter frokost

Hente/returnere  madvogn i skur/lægge aftensmad i køleskab.

Forberedelse og servering af eftermiddags kaffe

Oprydning og opvask efter  eftermiddagskaffe.

Afkalkning af kaffemaskiner.

 

 

Rengøring

Rengøring af beboernes bolig.

Rengøring af køleskabe.

Afrimning og rengøring af fryser.

Rengøring af køkkenvaske /borde

 

Arrangementer/aktiviteter med beboere

Hverdagsaktiviteter som: skrælle kartofler, skære grønt, dække bord, bage etc.

Kreere livshistoriebilleder for beboerne

Forberede og afvikle Jule aften og gøre eventuelle  indkøb.

Forberede og afvikle Nytårs aften og gøre eventuelle indkøb.

Forberede og afvikle Påskefrokost og gøre eventuelle indkøb.

Forberede og afvikle Grill- Sommerfest og gøre eventuelle indkøb

Forberede og afvikle  Julefrokost og gøre eventuelle indkøb.

Forberede Luciaoptog

Forberede og afvikle gudstjenester

Forberede og afvikle ture ud af huset med bb

 

Publiceret: 07. Oktober 2017 05:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Albertslund Posten

Valget netop nu