Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Tak for venligheden, Jesper

Helene Eskildsen, Høkerlængen 6:

Det er meget venligt af dig, Jesper Schou Hansen, at du her i AP tilbyder at komme til Albertslund for at lytte på os, hvis du bliver valgt til HOFORs bestyrelse, men jeg foretrækker nu alligevel at blive repræsenteret af Povl Markussen.

Povl var med som den første albertslunder, da vi for alvor begyndte at spare på vandet i begyndelsen af 80'erne. I Hyldespjældet hvor både han og jeg bor, blev vandforbruget mere end halveret. Det sparer beboerne flere hundrede tusinde kroner på hvert år. Han er valgt ind i byens Brugergruppe og dens ”bestyrelse”, hvor planerne for byens vand og spildevand lægges.

Han sidder med i kommunens Grundvandsråd, og står jævnligt på guidede ture til De Våde Enge og regnvandsbassinerne rundt på Vestegnen, for at vise og fortælle om vores forskellige skybrudsløsninger. Han arbejder med vandet i naturen, f.eks. i Biotopia i Birkelundparken. Han ved noget om vores stikledningsordninger, vores kloaksystem, vores klimasikringer, vores regnvandsbassiner og han arbejder meget fremsynet med at få tangen fisket op af Kanalen og bassinerne, for at få den bioforgasset og komposteret, så næringsstofferne kan komme ind i kredsløbet igen i stedet for at skade vandmiljøet. Som leder af Agenda Centeret, har han været med i utallige vandsamarbejder med byens boligområder, lige fra spare tiltag og konkurrencer til grønne tage og undervisning af skoleelever i vandtemaer.

Og han hjælper altid gerne borgere, der ikke forstår deres vandregning, eller som har brug for at komme i kontakt med en bestemt person i HOFOR. Så han ved, hvad der rør sig blandt borgerne og i kommunen, når det kommer til vand, spildevand og klimasikring. Derfor bare igen, Jesper, mange tak for dit venlige tilbud, om at komme til Albertslund en gang imellem, men jeg opfordrer nu alligevel alle albertslunder til at gå ind på www.hoforvalg.dk og stemme på Povl.e Eskildsen

Høkerlængen 6

Det er meget venligt af dig, Jesper Schou Hansen, at du her i AP tilbyder at komme til Albertslund for at lytte på os, hvis du bliver valgt til HOFORs bestyrelse, men jeg foretrækker nu alligevel at blive repræsenteret af Povl Markussen.

Povl var med som den første albertslunder, da vi for alvor begyndte at spare på vandet i begyndelsen af 80'erne. I Hyldespjældet hvor både han og jeg bor, blev vandforbruget mere end halveret. Det sparer beboerne flere hundrede tusinde kroner på hvert år. Han er valgt ind i byens Brugergruppe og dens ”bestyrelse”, hvor planerne for byens vand og spildevand lægges.

Han sidder med i kommunens Grundvandsråd, og står jævnligt på guidede ture til De Våde Enge og regnvandsbassinerne rundt på Vestegnen, for at vise og fortælle om vores forskellige skybrudsløsninger. Han arbejder med vandet i naturen, f.eks. i Biotopia i Birkelundparken. Han ved noget om vores stikledningsordninger, vores kloaksystem, vores klimasikringer, vores regnvandsbassiner og han arbejder meget fremsynet med at få tangen fisket op af Kanalen og bassinerne, for at få den bioforgasset og komposteret, så næringsstofferne kan komme ind i kredsløbet igen i stedet for at skade vandmiljøet. Som leder af Agenda Centeret, har han været med i utallige vandsamarbejder med byens boligområder, lige fra spare tiltag og konkurrencer til grønne tage og undervisning af skoleelever i vandtemaer.

Og han hjælper altid gerne borgere, der ikke forstår deres vandregning, eller som har brug for at komme i kontakt med en bestemt person i HOFOR. Så han ved, hvad der rør sig blandt borgerne og i kommunen, når det kommer til vand, spildevand og klimasikring. Derfor bare igen, Jesper, mange tak for dit venlige tilbud, om at komme til Albertslund en gang imellem, men jeg opfordrer nu alligevel alle albertslunder til at gå ind på www.hoforvalg.dk og stemme på Povl.

Publiceret: 25. Marts 2018 01:12
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Albertslund Posten