Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Veje og stier i Albertslund

Bent Jensen, Tranehusene 96:

Den seneste debat om dårlige veje og stier i Albertslund har drejet sig om de kommunale veje og stier. For god ordens skyld gør jeg opmærksom på, at også en del private veje og stier trænger til en kærlig hånd. For begge typer af veje og stier er brugsmønstre og belastninger ændret temmelig meget, siden de blev anlagt. Vejtrafikken er tættere og tungere og på nogle veje tvunget ind i faste spor. Stierne er i stigende grad belastet af andet end gående og cyklister med alt fra små servicekøretøjer til store lastbiler og traktorer. Det er surt at se, når tunge køretøjer hurtigt brækker fine nye slidlag op og baner vej for overfladevand til underbygningen og dermed giver de hyppige skift mellem tø og frost frit spil til yderligere nedbrydning. Og ærgerligt at se skattekroner delvis gå til spilde.

Jeg mener derfor, at det er nødvendigt at tænke i nye baner med hensyn til brug og vedligeholdelse af veje og stier, i stedet for årligt at afsætte en samvitighedsdæmpende slat penge til sisyfosarbejde med nyt slidlag. Jeg har ingen patentløsninger, men man kunne jo starte med at finde ud af, hvad der skaber de aktuelle problemer og overveje, om der er lette løsninger.

Eksempelvis kunne man overveje, om håndværkere og leverandører kunne anvende parkeringpladser til det, de er beregnet til, og bringe varer og værktøj videre i sække-/trækvogne. Kan tilladelige hjultryk på stier begrænses til den dimensionerende for stierne. Skal brugere betale for brug af stierne ud over, hvad de er dimensioneret til og for rengøring efter brug, eller skal skatteborgerne. Skal stierne sikres mod indkørsel af større køretøjer som det skete på stadion osv.osv.

På veje kunne man undgå ensformige belastninger, hvis vognbanerne gøres hensigtsmæssigt brede, f. eks på Trippendalsvej.

“Giv et praj service” er fint tænkt, men når visse standere på stibelysningen trods “praj” har været mørke siden vi skiftede til vintertid, er den næppe vejen frem mht hurtig udbedring af huller i slidlag.

Publiceret: 03. Februar 2018 03:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Albertslund Posten

Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt