Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

DEBAT: Ytringer og bekymringer - udtalelse fra Forældrenetværket Albertslund

Forældrenetværket Albertslund, v. Malene Adler og Lene Kristensen:

Ytringer og bekymringer og fuld opbakning til AB:

Giv nu AB, hvad AB har brug for, for at kunne bevare AB som et fortsat meget kompetent og specialiseret skoletilbud til elever med ASF/ADHD-profil!

Specialiseret viden koster løbende vedligehold: giv dem efteruddannelse og pas på den ekspertise AB har opbygget gennem mange år, så den ikke glider ud af hænderne og lammer kommunens ASF-elever.

AB må ikke udvandes af rodet visitation og uklar pædagogiske profiler.

AB må ikke blive en 'pædagogisk rodekasse' fordi kommunen ikke ved, hvilke skoletilbud hvilken børn har bedst af og det gør det umuligt for lærerne at gøre dét de er så dygtige til: autisme og TEACCH.

Alle elever har krav på at få det skoletilbud der er eksperter i præcis elevens udfordringer! Det må aldrig blive et spørgsmål om, at andre kommuner er dyrere end egen folkeskole eller at andre skoler i Netværk #6 (det kommunale netværk) ikke visiteres til 'fordi de ligger for langt væk'.

* De har altid haft et godt fagligt ry – også i fagkredse! Giv dem de rammer pædagogikken har brug for og pas på den specialiserede viden, der endnu er tilbage. Specialpædagogik er specialiseret viden der skal vedligeholdes og udvikles og passes på. Det er jo guld! Forældrenetværket har med respekt og gru fulgt debatten: https://www.facebook.com/groups/51695285827/permalink/10156995994860828/

* Forældrenetværket har mange AB-forældre, og nogle af dem har været der i flere år. De kan mærke en ændring gennem de sidste par år og ser bekymret til. De har set bekymret på antallet af jobopslag til AB, og kan se, at flere af de 'gode gamle' flytter og mange af de nyere ansatte har ikke samme specialpædagogiske efteruddannelse. Det er da et problem. Hele huset og pædagogikken skal jo hænge sammen.

* En forælder fortæller, at hun har set helt unge vikarer blive næsten forskrækkede over nogle elevers reaktioner og adfærd og synes der har været meget vikardækning. Det påvirker hendes dreng og gør ham mere usikker og utryg.

* En anden forælder synes der er sket en kæmpe udskiftning og på kort tid er der i en afdeling ganske få af det faste personale tilbage.

* En tredje forælder fortæller, at de har bemærket flere situationer, hvor der ikke arbejdes ud fra TEACCH, og ønsker, at alle de faste har denne videreuddannelse fordi det er så vigtigt for børnene. Tidligere er det fortalt og forklaret fra HØ, at AB arbejder med TEACCH. Men det foregår måske ikke helt så konsekvent mere og så er det ikke TEACCH mere.

* En klasse blev delt i to mindre hold. Det er fint. Men nu mangler de lokale til de andre elevgrupper, som altså får mindre plads til de forskellige aktiviteter. Det fremgår jo ikke, når du bare tæller stole i et excel-ark.

* Hele essensen i gruppeordningen er jo, at alle eleverne har individuelle skemaer og mange af eleverne kan have brug for at sidde i et lille aflukke, nabolokale eller 'krog' for lige at få lidt pause og ro fra alle andre – for at kunne være med i klassen igen resten af dagen.

En mor oplevede at hoveddøren var spærret af et nedsmeltet barn i krise og gik lidt afsides for at vente og give lidt space. Hvordan kan vi acceptere, at et barn i en ultra-sårbar og ydmygende situation bliver udstillet, fordi ikke er flere små kroge og lokaler at trække hen til? Det giver stress, konflikter og nogle af børnene kan jo også pirre hinanden, når de er trætte. En laver lyde (stimmer, altså et symptom på overbelastning og kan ikke kontrolleres) og en søger helt ro – begge for at overleve. Men hvor skal Palle og Bob gå hen, når der er optaget og de med hver deres symptomer forstærker hinandens reaktioner?

* Da AB lå på Herstedlund Skole for nogle år tilbage, var der mange sociale relationer på tværs af klassetrin. F.eks. spillede eleverne fast dødebold sammen og var fysisk aktive og både de små og store havde stor glæde af hinanden. Det kan de ikke mere. For nu er AB spredt på Herstedøster Skole. Røde Port er én bygning, hvor der er 4 klasser. Den gamle pedelbolig, som ligger på den anden side af SFO'erne er istandsat og bliver brugt som klasselokale. Og i den anden ende af skolen ligger AB-overbygningsklassen for sig selv.

Hvordan kan teamene sparre med hinanden og bruge hinanden tæt i hverdagen, når de er så langt fra hinanden? Man splitter jo både en elevgruppe og en fag-nichegruppe op og giver dem endnu sværere kår.

Ÿ Mange forældre i Forældrenetværket kan også mærke, at de elever AB har fået ind de senere år har forandret sig. Det giver endnu mere uhomogene grupper, som stiller endnu større krav til lærerne/pædagogerne fordi eleverne har endnu mindre til fælles. Så ryger de fælles rammer for klassen, som jo allerede er små klasser på gennemsnitligt 8 elever. Det vil sige at du står med 8 elever, som du ikke kan lave noget fælles med. Jo mere individuel lærer-tid de skal have, desto mere solotid får alle de andre. Så kan eleverne sidde med træningsopgaver i højere grad. Det ville man da aldrig acceptere i en almenklasse.

Hvis 60% af elevernes tid var at arbejde solo med træningsopgaver. Derfor er det vigtigt, at man ikke bare tæller antal hoveder i klassen men ser på, hvad er det for en elevgruppe vi har sat sammen her. Det er da et kæmpeproblem. Klassesammensætningen kan jo helt smadre lærernes fundament for at forene det faglige og sociale i mindre grupper, når det ender med 8 øer i et lokale.

Ÿ Forældrenetværket har senest oplevet stor forvirring om: hvad er AB egentligt for et skoletilbud og til hvem – hvad er deres profil. Ældre- og nye og kommende AB-forældre diskuterede og det viste sig, at der er kæmpe forskel på, hvordan folk er blevet svaret og forklaret, når har spurgt: Er AB mon noget for mit barn?

Folk har læst lidt og flest har været i kontakt med fx PPR. Forklaringerne er meget forskellige: kun autisme, autisme og ADHD, asperger-linje, det afhænger ikke af diagnosen, GUA nej dit barn er alt for velfungerende, en Asperger dreng mente en fra PPR heller ikke ville passe ind for dem i AB var ikke så velfungerende og så gik der 1½ år. Andre igen har tidligere fået forklaret, at AB er for ASF der i udgangspunktet kan klare en almindelig 9. klasseafgangsprøve.

Tågede svar giver forvirring, som forlænger søgeperioden efter rette skoletilbud som presser barnet yderligere. Meget strittende grupper giver umulige vilkår for lærerne og isolerer de enkelte elever måske endnu mere, når de ikke kan skabe gensidige og ligeværdige og meningsfulde relationer til de andre børn. Det forringer kvaliteten og forholdene for både børn og lærere. Skammeligt.

Publiceret: 10. Marts 2018 03:00
Se også:

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Albertslund Posten

Politiken
Seneste nyt
Ekstra Bladet
Seneste nyt
Jyllands-Posten
Seneste nyt