Arkivfoto
Skriv kommentar
Del på Facebook
Del på Twitter
Udskriv
Send e-mail

Klar til at sikre kompliceret vejkryds

Omsider ser det ud til, at et forslag til sikring af krydset ved Egelundsvej syd kan vedtages

Både fodgængere, cyklister, bilister og buschauffører ved, at det her kryds er et af byens mest umulige: Vi er i krydset Herstedvestervej-Egelundsvej – i den sydlige del ud mod Roskildevej.

Oversigtsforholdene har altid været håbløse, der er dobbeltrettet cykelsti, og krydset er næsten vokset sammen med Roskildevej – hvilket ikke gør det hele nemmere.

Der er da også sket mange færdselsuheld her. Og det er netop årsag til, at noget skal gøres.

Krydset skal trafiksikres. Det har man talt om længe, men ikke kunnet finde en genial plan.

Den ser ud til at være på vej nu.

På Miljø- og Byudvalgsmødet før nytår var der nemlig flertal for et af flere forslag.

”Der var flertal for et forslag, som går ud på at trække cykelstien tilbage. Så langt tilbage, at en bil eller en bus fra Egelundsvej kan køre helt ud til vejkrydset ved Herstedvestervej for at orientere sig, uden at blokere for cyklisterne”, fortæller Leif Pedersen (SF), formand for udvalget.

Stien markeres på tværs af kørebanen med fodgængerfelt og cykelafmærkning

Og så vil den motoriserede trafik have vigepligt for cyklister og gående – som det også er i dag.

Der var flere forslag i spil. Et gik bl.a. på at lave en hæveflade for cyklister – det var et forslag fra Allan Høyer (DF), et andet forslag gik på at trække cykelstien tilbage og lade bilerne have vigepligt for cyklister og gående. Men de blev ikke vedtaget.

”Flertallet har ønsket et fortsætte den politiske holdning, vi har i Albertslund: Cyklister skal prioriteres. Derfor ønskede flertallet også, at bilerne fortsat skal holde tilbage for cyklister”, fortæller Leif Pedersen.

Sådan skal krydset fra Egelundsvej syd-Herstedvestervej se ud i fremtiden. Stien trækkes tilbage, så holdende biler ikke spærrer for cyklister og gående. Skitse fra projektet
Sådan skal krydset fra Egelundsvej syd-Herstedvestervej se ud i fremtiden. Stien trækkes tilbage, så holdende biler ikke spærrer for cyklister og gående. Skitse fra projektet

Lukke Egelundsvej

Leif Pedersen havde selv et forslag til debat: Han ønskede nemlig helt at lukke Egelundsvej i den sydlige ende og i stedet lave et nyt kryds, som kunne lede trafikken fra Egelundsvej direkte ud i Roskildevej – i det nuværende sving ned til Roskilde kro bag ved Billedskolen. Men det forslag vil blive dyrt, og kan skabe grobund for nye ulykker på Roskildevej, vurderede et flertal i udvalget.

”Det er presserende, at der bliver gjort noget ved forholdene i det nuværende kryds. Vi kan se, at der er sket flere uheld i krydset, efter at Rema 1000 er etableret”, siger Leif Pedersen.

Det ser ud som om, der kan gøres noget nu. Indstillingen fra Miljø- og byudvalget sendes til behandling i den nye kommunalbestyrelse.

Så må vi se!

Publiceret: 02. Januar 2018 05:00

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de lokale nyheder og
annoncer hver dag fra Albertslund Posten