DEBAT Misbrug af borgernes penge, hmm,

leif strandbech, torveslipperne 13

Til Brian fra de konservative.
Jo men Brian, nu er det jo såen, at når der er 2 vognbaner i en retning, og kørebanen og det omkringliggende vejbaneforløb er som der er idag, så vil der blive kørt efter forholdene, og det er jo en gammel 80 km´s vej og bygget til datidens hastighed, så derfor vil nogle køre 70/80, det er jo såen den er udformet.
Så hvis man fra myndighedernes side og borgernes vil have hastigheden ned, så er det de fysiske vejbane forløb, der skal ændres på, det er jo bla det man har gjort på feks Kongsholmsalle/Trippendalsvej/Herstedvester og-østervej, så der kun er en bane i hver retning.
Det betyder, at når den trafikant der køre først op til den tilladte hastighed feks 60 km, den bilist er så med til at de efterfølgende trafikanter også holder grænsen og afstanden, da de jo ikke kan overhale pga midterrabat og kantrabat, så minder det jo om en form for kollektiv trafik, hvor vi retter os ind efter de fysiske forhold og hinanden.
Men det der selvfølgelig godt kan være til stor argh for os alle, det er når der ligger en trafikant og køre sit eget løb, og ikke køre de tilladte 60, men køre kun 40/50 km, det kan da godt ødelægge trafikrytmen.
Der ud over er det uloveligt at ikke at køre den tilladte hastighed, hvis forholdene tillader det, så er man til fare, ulempe og tager ikke hensyn til andre, og det er ifølge færdselslovens §4 uloveligt og kan lige som hvis man køre for stærkt, takseres af politipatruljen med et bødeforlæg, ok det bruges desværre ikke så tit som det gøres modsat, bare det gjorde.
Så jo lad os bare få nogle flere smalle et vejs kørebaner, som inde i bla København og Frederiksberg, så kan vi hjælpe hinanden og være præventive over for hinanden.
Hvis du og dem der hverdag kommer fra det øvrige Sjælland, gerne vil køre stærkere på veje med flere kørebaner i hver retning, så brug dog alle de dyrt anlagte motorveje vi har, og lad dem i lokaltrafikområderne køre de hastigheder, der fysisk passer til forholdene og passer til dem.
Det med fotovognene, var det ikke en af dine parti kollegaer der engang kaldte det en pengemaskine, som vi ikke skulle have, eller var det en anden tilsvarende, men jeg husker nok forkert, eller gør jeg, for så siger jeg da undskyld.
Jeg tror, at det med vejenes fysiske beskaffenhed, vejbump, grøn trafiklys bølge (intelligente lyskurve), hastigheder alt efter tid og sted, osv, er bedre og billigere løsninger for alle.

Med Trafikale Tanker fra leif strandbech

Publiceret 02 May 2013 13:28