DEBAT Trafiksikkerhed – ja tak

Jens Mikkelsen, Socialdemokraterne, medlem af kommunalbestyrelsen I indlæg i AP kan man læse at Brian Rene Pedersen fra de konservative harcelerer over en indsnævring af Roskildevej, og misbrug af skatteborgernes penge. Der er god grund til at ridse op, hvad sagen på kommunalbestyrelsens møde i april måned egentlig drejede sig om – nemlig trafiksikkerhed. Albertslund Kommune har en målsætning om at antallet af tilskadekomne og dræbte på kommunens vejnet skal nedbringes i henhold til trafiksikkerhedsplanerne. Fokus er rettet mod de projekter, som giver mest trafiksikkerhed for pengene - det vil sige flest sparede uheld pr. investeret krone. I den aktuelle sag Brian Rene Pedersen refererer til ombygges et af vores uheldsbelastede kryds Roskildevej/Vridløsevej/Herstedvestervej, hvor der etableres ”bundet” venstresvingsbane på Roskildevej. Herved bliver venstresvingende trafik tilbageholdt, men ligeudkørende trafik afvikles. Det er samme løsning, som der allerede er etableret på Roskildevej ved Albertslundvej og Vallensbæk Torvevej. Samtidig vil de dårlige oversigtforhold for venstresvingende fra Herstedvestervej mod øst ad Roskildevej blive forbedret i forbindelse med ombygningen af krydset. Ved at indsnævre køresporsbredden vil der være bedre overensstemmelse mellem vejens udformning og den skiltede hastighed. Det skal føre til at trafikanterne nedsætter hastigheden i krydset, og der vil vel og mærke stadig være 2 vognbaner for ligeudkørende på Roskildevej. Det kan undre at Brian Rene Pedersen i den grad har noget imod forbedring af vores trafiksikkerhedsforhold. Der således hverken tale om en tåbelig beslutning eller misbrug af skatteydernes penge, men derimod tale om en yderst fornuftig investering i en mere trafiksikker løsning. Jeg stemmer gerne for mere trafiksikkerhed til gavn for kommunens borgere, og de borgere, der dagligt passerer gennem vores kommune.

Publiceret 04 May 2013 00:00