DEBAT Bevar et grønt nærområde

Stig V. Jeppesen, Kastanie Allé 16, Albertslund

Så kom lokalplanforslaget for bebyggelse af den grønne mark langs Damgårdsvej mellem Politigården og Kastanie Allé med 17 enfamiliehuse. Hvis det vedtages, så forsvinder endnu en af de nære grønne pletter i den midterste del af Albertslund, som mange beboere i nærheden nyder godt af som et dagligt ”åndehul”.

Ud fra gældende støjkrav er området ud mod Damgårdsvej åbenbart så uegnet til beboelse, at det vil blive nødvendigt med en støjskærm, som skaber en barriere i nærområdet. Yderligere forekommer det provokerende, hvis de netop udførte arbejder på den grønne mark er forarbejder til byggemodning, inden lokalplanforslaget er vedtaget.

Men her, hvor vi nærmer os kommunalvalget, er jeg – og sikkert også andre – interesseret i at vide, om der ikke er nogle kommunalpolitikere og politiske partier (gerne et flertal), der vil gå mod dette lokalplanforslag for at bevare det grønne nærområde til glæde for mange beboere? Eller er alle indstillet på at fortsætte med at fortætte bebyggelsen i den midterste del af kommunen?

Hvis lokalplanforslaget ikke vedtages, så kan området bevares til offentlige formål. Her er mange muligheder, som er godt i tråd med kommunens grønne profil. F.eks. bevarelse som i dag som en grøn mark, en græsplæne eller ”vild natur” med et minimum af pleje. Eller hvis det handler om at skaffe penge i kommunekassen, så er eksempler et kæmpe jordvarmeanlæg eller en park af skulpturelle mini-vindmøller.

Publiceret 08 May 2013 09:04