DEBAT Forældre ansvar

Erdogan Mert

Vi har desværre været vidner til at opleve mange påsætte brande i Albertslund gennem længere tid. Det har gjort mange mennesker vred og utryg. Deres adfærd er udtryk for at de mangler respekt for deres omgivelser. De få utilpassede tosser har ikke ret til at ødelægge for de mange flere unge, der passer deres uddannelser og arbejde. Påsætte brænde må på ingen måder være en acceptabel udtryksform for at få opfyldt et ønske om ”et værested” for de unge. De unge skal lære at bruge de eksisterende demokratiske kanaler for at få deres sag bragt på den politiske dagsorden.
Det er også vigtigt at grave sig lidt dybt ned i årsagerne til de unges uacceptabel adfærd. De har efter min mening som små gået glip af en nærværende voksen kontakt, der baserer på kærlighed og tryghed. Under samvær bør de ansvarlige voksne sætte grænser og skabe trygge rammer, hvor den unge udvikler sig under en demokratisk opdragelse med selvværd og fuld respekt for sine omgivelser.
Der er meget der tyder på at mange flere forældre desværre ikke slår til at være et godt forbillede for deres børn. Børnene er ofte overladt til sig selv i dagtimerne og går alene rundt sent om aftenen. Det ender med at børnene kommer i dårlig selskab med de i forvejen ”utilpasse” unge.
Derfor er der behov for at etablere kurser for forældre til børn i skolealderen. På kurset skal forældrene lærer sætte grænser og rammer for deres børn, og støtte dem i at deltage i fornuftige fritidsaktiviteter. De skal få kendskab til den demokratiske opdragelse, hvor man respektere andre mennesker.
Lad os få Albertslund på landkortet med det tidligere ry som ”børnevenlig kommune”

Erdogan Mert


Publiceret 08 May 2013 09:07