DEBAT:

DN støtter I love Albertslund-kampagnen

Af Poul Evald Hansen, fmd. for DN-Albertslund, Galgebakken Vester 9, 2A, Albertslund:

Der har været kritik fra nogle sider af kampagnen for at være partipolitisk orienteret.
Denne kritik er urimelig og søgt. Ideen med at tage fat i personlig ansvarlighed og fælles Albertslund-identitet er rigtig god. Ingen kan tage patent på det, og det er der da heller ingen, der gør.
Denne fælles identitet og ansvarlighed omfatter alle, hvad enten de er partipolitisk orienterede eller ej. Der går ikke vandtætte skodder ned gennem virkeligheden blot fordi, vi skal have et kommunalvalg til efteråret.
Det står frit for alle uanset partipolitisk engagement eller ej at være med.
Specielt er ansvarligheden omkring natur og miljø en væsentlig del af Albertslund-identiteten; og også derfor bakker vi i DN op om kampagnen. Som forening er vi en interesseorganisation for natur, miljø, biodiversitet og bæredygtig levevis - tingene hænger sammen. - Da vi arbejder efter vores formålsparagraf, er det helt naturligt for os at bakke op om kampagnen. Og vi vil opfordre alle albertslundere til at gøre det.

Publiceret 22 May 2013 08:33