DEBAT:

"I Love" - efterrationalisering

Af Danni Olsen (DF), medlem af kommunalbestyrelsen:

Jeg skal da ellers lige love for at min kritik af enkelte plakater i ”I Love Albertslund”-kampagnen har bragt debat med sig. Det er jo i sig selv rigtig godt at vi kan debattere vigtige emner i Albertslund.
Min kritik er blevet kaldt snæversynet, DF fnidder-fnadder, søgt, spin og populisme. Så skulle man tro at jeg kigger tilbage og tænker om jeg nu også gik for langt. Nej selvfølgelig ikke!
Jeg rettede en berettiget kritik, hvilket de mange reaktioner også har bekræftet mig i. Uanset hvilke ord man knytter til min kritik, så vil jeg blive ved med at adressere tiltag, der for mig at se, presser vores demokrati. Jeg synes stadig ikke det er i orden!
At kalde kritikken populisme er vel efterhånden et sikkert kort, når man ikke længere kan argumentere for sine holdninger. Jeg er ikke sikker på at kritikken er populær, hvilket jo er en forudsætning for at det kan være populisme. Jeg har ikke rettet kritik mod kampagnens indhold, den må Agenda centeret stå til regnskab for. Selvfølgelig er jeg klar til en debat om det også.
En sidste misforståelse jeg mener, skal rettes er, at jeg er blevet bedt om at komme med holdninger. I DF siger vi løbende vores holdninger, ikke kun ved valg. Vi mener hvad vi siger, også mellem valg og gør det altid, i så høj en grad, den parlamentariske situation tillader det.

Publiceret 22 May 2013 20:15