DEBAT Kritikken er taget alvorligt

Steen Christiansen borgmester Albertslund Kommune Billal Zahoor, kandidat for det konservative folkeparti til det kommende kommunalvalg, kritiserer i et debatindlæg den 19. maj Albertslund Kommune for ikke at have reageret på revisionens kritik af kommunens afstemninger af statuskonti. Billal Zahoor nævner, at Social- og Integrationsministeriet nu også har bemærket kritikken og fremsendt en decisionsskrivelse med krav om en redegørelse. Først og fremmest skal det slås fast, at Albertslund Kommune i allerhøjeste grad har taget revisionens kritik alvorligt. Decisionsskrivelsen vedrører Albertslunds Kommunens egen revisions bemærkninger til årsregnskab 2011. Kritikken har ført til at kommunen har gennemført et omfattende projekt i 2012 for at sikre kvaliteten af statusafstemningerne. Projektet har haft 2 målsætninger. For det første, at afstemme alle statuskonti pr. 30. september 2012, så opgaven med statusafstemningen ultimo året til regnskabsafslutningen var godt forberedt. Og for det andet, at styrke kvalitetskontrollen af afstemningerne. For at sikre at projektet fik det ønskede resultat, har Albertslund Kommunens revisor efterfølgende gennemført en stikprøvekontrol af afstemningerne. Konkret har revisionen udtaget 10 pct. af de afstemninger, som blev kvalitetssikret for at kontrollere om den etablerede procedure fungerer efter hensigten. På baggrund af denne stikprøvekontrol har revisionen konkluderet, at Albertslund Kommune har skabt et fornødent grundlag til at sikre, at alle statuskonti kan blive afstemt ultimo året, så det forinden regnskabsårets afslutning er muligt at få bragt eventuelle afskrivninger på plads rent bogføringsmæssigt. Albertslund Kommune har således taget kritikken meget alvorligt og gennemført en meget omfattende proces, der også fremadrettet sikrer både fokus og kvalitet i status afstemningerne.

Publiceret 24 May 2013 00:00