DEBAT Hvad gør 'regeringen' i Albertslund?

Jørgen Andreassen Platanhaven 99 Karen Hækkerup var på forsiden af avisen den 27. maj. Årsagen var at regeringen, med hendes forslag, nu står bag en betydelig mere hård linje overfor den gruppe af mennesker, som ikke deler de samme normer som det øvrige samfund, til trods for, at de har de samme muligheder som andre. Unge mennesker, med anden etnisk baggrund, som i en tidlig alder ser stort på de normer og værdier, som gælder i Danmark. Ministeren henviser blandt andet til de seneste ugers uroligheder i Stockholms forstæder og advarer om tilsvarende tilstande i Danmark, hvis vi ikke gør noget. Helt konkret lægger ministeren 6 initiativer frem, der skal styrke forældreansvaret i de berørte familier med indvandrerbaggrund. Initiativerne handler om både en forebyggende indsats samt en målrettet indsats i de tilfælde hvor børnene er ude i kriminalitet og har for højt skolefravær. Derved åbner ministeren blandt andet op for, at kommunerne kan trække forældre i sociale ydelser, hvis kravene ikke overholdes. Nu vil jeg gerne vide – Hvad har flertallet i Albertslunds kommunalbestyrelse (socialdemokratiet, SF og enhedslisten) besluttet sig for med denne mulighed og hvilke initiativer vil flertallet iværksætte? Hvornår vil det ske og hvad er succeskriterierne?

Publiceret 29 May 2013 00:00