DONG Udskifter i øjeblikket luftkabler med kabler i jorden. Foto: Bent Paulsen

DONG Udskifter i øjeblikket luftkabler med kabler i jorden. Foto: Bent Paulsen

DEBAT Grundejerne bliver inddraget

Torben Zinn, teamleder for Trafik & Natur, Miljø- og Teknikforvaltningen Johannes Lundstrøm skriver i Albertslund Posten den 21. maj 2013 om det gravearbejde som DONG i øjeblikket udfører i Herstedøster Villaby. DONG er i færd med at erstatte de elektriske luftkabler med kabler i jorden. Johannes Lundstrøm ønsker at man benytter sig af lejligheden til at flytte gadebelysningen – når der nu skal graves – og at placeringen af gadebelysning sker i dialog med borgerne i området. Albertslund Kommune har for nylig overtaget gadebelysningsanlæggene fra DONG. Derfor kan det nuværende gravearbejde der udføres af DONG, ikke sættes i sammenhæng med en eventuel flytning af gadebelysningen. I de kommende år vil gadebelysningen i Albertslund Kommune blive renoveret netop med henblik på at nedbringe energiforbruget og etablere belysning af høj kvalitet så vi sikrer borgernes tryghed og komfort på veje og stier. Når vi skal i gang med at renovere belysningen i Herstedøster Villaby, som andre steder i kommunen, vil de relevante grundejerforeninger selvfølgelig blive inddraget, sådan som Johannes Lundstrøm efterlyser.

Publiceret 31 May 2013 00:00