DEBAT Svar om busholdepladsen

Susanne Kremmer, afdelingschef, Miljø- og Teknikforvaltningen Leif Strandbech giver i Albertslund Posten den 21. maj udtryk for bekymringer omkring trafik, fremkommelighed og parkering ved den nye midlertidige busholdeplads nord for Albertslund Station. Det vil vi meget gerne svare på. Busserne holder på den nye busholdeplads fra og med søndag den 2. juni. Arbejdet med at etablere de nye faciliteter afsluttes om kort tid, og Hedemarksvej er nu lukket for motorkøretøjer vest for Alberts Vænge. Omdannelsen af området ved Hedemarksvej til busholdeplads er planlagt i et tæt samarbejde med det selskab hvis busser kører på ruterne, CityBus Trafik. Blandt andet har vi afholdt såkaldt 1:1-prøve, hvor forskellige typer af busser, kørt af flere forskellige chauffører fra CityBus Trafik afprøvede de forhold for busserne som nu er blevet etableret. Afprøvningen fandt sted på Hedemarksvej og viste at forholdene fungerede godt. Vendesløjfen i svinget ved Hedemarksvej og langs forpladsen er fremover forbeholdt busser. Man må altså ikke længere køre herind i sin egen bil og sætte passagerer af, og dette gælder også langs bussernes holdepladser på Hedemarksvej. Kantstenene i vendesløjfen og hele vejen op til den sidste busholdeplads er malet gule for at markere forbuddet. På parkeringspladsen på Hedemarksvej er der etableret fire nye handicap-parkeringspladser. Vi er opmærksomme på at der kan opstå et pladsproblem i den vejbane der fører lige ud, når busserne drejer til venstre på Albertslundvej ind mod den nye busholdeplads. Der har dog tidligere været busdrift på strækningen. Lige nu arbejder vi på at finde ud af om der skal gøres yderligere. Det er naturligt at der er en periode hvor man som borger og trafikant skal vænne sig til den forandring det er at busholdepladsen flyttes og Hedemarksvej lukkes. Det har vi forståelse for, og vi svarer gerne på spørgsmål og input.

Publiceret 31 May 2013 00:00