DEBAT:

Det lykkedes ikke - desværre

Af Annette Pedersen (SF), medlem af kommunalbestyrelsen:

For ikke så længe siden var lærerne i kommuner og stat igennem en længere lockout, der som bekendt endte med et regeringsindgreb. Det betyder, at der fra august 2014 ikke længere er en arbejdstidsaftale for lærerne i Albertslund. Hensigten er, at den enkelte skoleleder skal fordele undervisningstid og forberedelsestid til lærerne, men forhåbentlig i samarbejde med alle skolens parter.
På kommunalbestyrelsesmødet i tirsdags havde Enhedslisten et forslag, som kort fortalt gik ud på, at Albertslund Kommune skulle genindføre den "gamle" arbejdstidsaftale, når den er udløbet. Trods nogle gode pointer kunne SF's gruppe ikke se, at det forslag kunne støttes af andre end Enhedslisten selv, så derfor lavede vi et ændringsforslag. Det citeres her:
Kommunalbestyrelsen ønsker, at forvaltningen, skolernes ledelse og Kreds 25 samarbejder om at fastlægge et godt grundlag for skolernes undervisning og udvikling fra skoleåret 2014/15.
Afskaffelse af bureaukrati i arbejdsplanlægningen giver mulighed for en fleksibel planlægning og for løbende prioriteringer og omprioriteringer, så arbejdsopgaverne kan tilpasses de aktuelle behov i undervisningen.
Vi anser det for yderst vigtigt, at planlægningen af hverdagen i skolen med alt, hvad det indebærer med hensyn til faglighed, kvalitet, udvikling, særlige indsatspunkter og meget andet, sker i et samarbejde, hvor også lærernes faglige organisation deltager. Vi har formuleret vores forslag så "bredt", at vi regnede med at få det vedtaget. Det skete så desværre ikke.
Forslaget blev støttet af Enhedslisten og Dansk Folkeparti. At Konservative og Venstre ikke kunne støtte, kom på ingen måde som en overraskelse for os. Det gjorde det til gengæld, at Socialdemokraterne ikke støttede forslaget. Hvad i alverden er det, som de ikke kan lide ved det foreslåede samarbejde? Mener de ikke, at Kreds 25 kan være en vigtig samarbejdspartner?
Forslaget faldt med stemmerne 9-12. Nu håber vi så, at det trods alt må lykkes for parterne på kommunens skoler at få lavet en fornuftig fordeling af arbejdstiden og forberedelsestiden til lærerne. Det ser vi som en vigtig forudsætning for at bevare og udvikle faglighed og kvalitet til gavn for byens børn og unge.

Publiceret 07 June 2013 08:55