DEBAT:

Hvor skal Albertslund Kommune spare for at skaffe penge til letbanen?

Frede Vestergaard, Borgager 54:

For et par uger siden kunne man i AP læse, at kommunalbestyrelsen havde brugt tid på at diskutere, hvad letbanestationen ved Industriparken skal hedde. Hersted Industripark kom den til at hedde.
Nu kommer der måske ikke nogen letbane. I Folketinget er der nemlig enighed om, at staten ikke skal skyde mere end 1,777 milliarder kroner ind i projektet, og det er en brøkdel af det letbanen vil koste. Men de ti kommuner og Region Hovedstaden bag projektet arbejder intenst på at gennemføre ideen. I dag (7.11) er der et 16 siders reklametillæg lagt ind i hovedstadens morgenaviser om den såkaldte Loop City.
Spørgsmålet er derfor, hvordan de ti kommuner og Region Hovedstaden bag letbaneprojektet vil finansiere letbanen, der skal gå langs Ring 3 mellem Ishøj og Lundtofte ved Lyngby.
Ja, deres håb er, at nogle kæmpeinvestorer vil træde til. Men der er ikke trafik nok til, at projektet kan forrente sig uden at der kommer mange flere offentlige penge ind i projektet, end staten vil stille med.
Så skal der spares pædagoger og lærere i de ti hovedstadskommuner og læger og sygeplejersker på Region Hovedstadens hospitaler? Lad os få et svar fra bl.a. borgmester Steen Christiansen, inden man fortsætter med at bruge flere penge på planlægningen. Bygherreorganisationen, Hovedstadens Letbane, har i al stilhed allerede brugt over 500 millioner kroner til projektering af banen. Ja, De læste rigtigt. Og i følge en rapport fra revisionsfirmaet Ernst & Young må der forventes en ikke- budgetlagt overskridelsen på 360 millioner kroner så det samlede forbrug til bygherreadministration kommer op på 1,005 milliarder kroner.
Så hvor skal Albertslund Kommune spare for at bidrage til projektet?
Og har Steen Christiansen et bud på, hvordan man skal finansiere den forventede ombygning af Glostrup station og flytning af Herlev S-togsstation, projekter til sammenlagt ca. 560 millioner kroner, som er nødvendige for at knytte letbanen tættere til S-togsnettet og dermed skaffe passagerer til Letbanen.
Det er penge, som ikke indregnet i det projekt, der sædvanligvis præsenteres. Det lyder på 4,1 milliarder kroner for "skinnerne". Hertil kommer sporvogne og kontrolcenter, som er sat til 1,34 milliarder kroner. Men dertil kommer ombygning og flytning af de to nævnte stationer, ledningsomlægninger, tunneller/viadukter, vejomlægninger, ekspropriationer af ejendomme langs Ring 3 m.m., som eksperter mener løber op i mere end 3 milliarder kroner, der skal betales af de respektive kommuner, men som ikke fremgår af budgetoverslagene.
Og hvad siger trafikanterne mon til, at der af hensyn til entreprenørarbejdet langs ringvejen også bliver betydelige gener for trafikken i myldretiden på Ring 3 i adskillige år, medmindre det besluttes, at anlægsarbejdet alene skal udføres uden for myldretiderne og om natten? Og vil man det. Dette bliver det ikke næppe billigere af!
Jeg forventer ikke, at borgmesteren og kommunalbestyrelsen på stående fod kan svare på disse spørgsmål, men projekt letbanen handler om nok så vigtige spørgsmål som om navnet på den station, der kommer til at ligge i Albertslund. Jeg synes, at kommunens ledelse skylder et svar på, hvordan det samlede projekt skal finansieres - ikke bare "standard-løsningen" til 4,1 milliarder kroner men også sporvognene til 1,34 milliarder kroner + alle de andre "tilkøb" - når staten kun bidrager med 1,777 milliarder kroner?
Borgmester Steen Christiansen kan ikke nøjes med at sige, som han gjorde til Vestegnen i sidste uge, at "man ikke skal se letbanen som en udgift, men som en investering, der kommer mange gange tilbage". Han må forklare, hvor stor udgiften er, som vi som borgere skal betale - enten i form af højere skat eller i via besparelser.
Albertslund kommune må straks forlange, at byggeherreselskabet kommer med et samlet tal for de samlede samfundsøkonomiske omkostninger ved at bygge letbanen i stedet for bare at fortælle, hvad "skinnearbejdet" vil at koste.

Publiceret 07 November 2016 21:29

SENESTE TV