DEBAT:

Hjælp til forståelse af afregning af forbrugsafgifter

Peter Holm Larsen, Herstedøstervej 1

Kommunen har netop udsendt afregning over forbrugsafgifterne, som enkelte borgere fejlagtige betegner forbrugsudgifterne. Ved første øjekast kan opkrævningen se ud til at være det rene volapyk – men ved et hurtigt blik ned over afregningen bliver det hurtigt klart for de fleste at den er knap som komplekst og slet ikke hvis man som borger har lidt baggrund viden om processen for opkrævningen.

Den netop modtagne afregning er denne gang lidt speciel da den indeholder 2 opgørelser
• En årsafregning af forbrugsafgifter for 2016 herunder efterregulering i 2016, som følge af overgang fra gammel til ny affaldsordning
• Aconto afregning for 2017

Den modtagne regning er lavet lang mere specificeret end tidligere år, for at skabe øget gennemsigtighed hos interesserede borgere om, hvad de enkelte elementer i affaldsordningen koster.

Under den tidligere affaldsordning har vi i mange år måtte nøjes med fx kun at få oplyst et beløb på ”Parcelhusordningen” til 3.779,31 kr.

Fremover kan alle borgeren nu enkelt kunne se, hvad de enkelte elementer i affaldsordningen koster. Det er god service.

Afhentning af småt haveaffald koster eksempelvis 88 kr. årligt i 2017. såfremt man bestiller afhentning hos Vestforbrænding. Afgifterne opkræves som tidligere år i 10 årlige rater af 8,80 kr./rate. Man behøver nu ikke længere som borger kontakte kommunen for at få oplyst hvad det koster at få afhentet haveaffald, det kræver nu blot man kan læse og gange med 10.

Tilsvarende koster det 70 kr. årligt af få afhent glas i 240 l beholderne – opkrævet som 10 årlige rater af 7 kr. Det smarte ved at opkræve afgifterne i 10 årlige rater er, at det for de fleste er relativt nemt at gange med ti. Jeg prøvede det aconto regningen af på min 8 årige datter – og ret hurtigt fangede hun princippet med, at når man ganger med 10, sætter man blot et nul efter tallet og flyttet kommaet et tegn til højre, så 7,00 x 10 = 70,00 og 8,00 x 10 = 80,00 og 6,80 x 10 = 68,00.

Den nye affaldsordning er betydelig billigere end den gamle – ingen tvivl om det. Et godt og glædeligt resultat af man kan spare ca. 25 %.

Det kostede tidligere ca. 345 kr. årligt af få afhentet småt haveaffald – nu er prisen 88 kr. årligt. Den nye ordning er ikke identiske med den gamle ordning ,for tidligere skulle man ikke bestille afhentning hos Vestforbrænding, da renovatøren kørte rundt til alle og kontrollerede om borgerne havde stillet haveaffald ud til vejen. Men ny ordning er 257 kr./årligt billigere, den mindsker trafikken på villavejene og gavner miljøet.

Formanden for Grundejerforeningen i Herstedøster Villaby Henning Lindhardt har i flere debatindlæg og ved møder med kommunen fremsat ønsket og at få den oprindelige affaldsordning for småt haveaffald tilbage – mod selvfølgelig at betale ekstra, som han anførte i det debatindlæg i Albertslund Posten.

Ønsket fra Henning Lindhardts har kommunen efterkommet. Nu tilbyder kommunen både den gamle og den nye ordning for afhentning af småt haveaffald. Det kan man kalde service og udtryk for en sund liberalisme om og et fint tegn på, at kommunen vil strække sig langt for at efterkomme borgers ønsker.

Det spændende bliver nu at se, om ønsket fra Formanden for Grundejerforeningen Herstedøster Villabys, om at få den gamle ordning for småt haveaffald tilbage faktisk har opbakning fra et flertal af grundejerforeningens medlemmer og om det fører til at de stifter skifter affaldsordning.

Min umiddelbare vurdering baseret på et mindre antal samtaler med borgere i Herstedøster Villaby umiddelbart efter Henning Lindhardts tidligere debatindløb, var at borgerne ikke ønskede at skifte affaldsordning. Jo selvfølgelig, hvis det ikke kostede ekstra! - i den gode planøkonomiske tanke.

Men interessant bliver det, at følge om Herstedøster Villaby nu skifter ordning eller om ressource kommunen har brugt på at efterkomme Henning Lindhardts og andres ønsker, har været spildte kræfter.

Kritik kan være berettiget i mange tilfælde – men kritik alene for kritikkens skyld er i mange tilfælde uberettiget. Skulle det mod forventning vise sig, at Herstedøster Villaby alligevel ikke ønsker at gå tilbage til den gamle affaldsordning på afhentning af småt haveaffald, ville jeg da gerne vide, hvor meget vil over renovationen og over kommuneskatten betaler for at tilbyde ny affaldsordninger til borgere, der alligevel ikke reelt ønsker at benytte de nye affaldsordning.

Når det så er sagt, er det tydeligt at der forsat hos enkelte borgere uvished om hvordan man anmelder afvigelser, hvis man ikke får afhentet affald. Enkelte borgere tror fejlagtigt tilsyneladende, at manglende afhentninger skal anmeldes som debatindlæg i Albertslund Posten. Den rette vej er på www.albertslund.dk under punktet ”Mit affald”.

Jeg synes man skal opfordre borgerne i de enkelte boligområder til at kontakte deres beboerrepræsentanter eller grundejerforening, såfremt man som borger er i tvivl om forhold i den nye affaldsordning herunder fx forståelse af den netop udsendte opkrævning. Skulle disse ikke være i stand til at besvare henvendelsen fra borgerne umiddelbart har grundbeboerrepræsentanterne deres netværk som de kan trække på i de andre grundejerforeninger.

Personligt vil jeg gerne stille mig til rådighed for et endags kursus til beboerrepræsentanter og grundejerforeninger i at gange med 10. Det skal ikke koste noget fra min side. Skulle der være interesserede nok tilbyder jeg også gerne et kursus i at finde vej til punktet ”Mit affald” på www.albertslund.dk – hvis der vel om mærke et oprigtigt ønske om det!

Publiceret 14 February 2017 07:00

Albertslund Posten nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Albertslund Posten
SENESTE TV