DEBAT:

Man kan skrue bissen på - eller tænke en tand længere ud i fremtiden

Tina Graugaard, kandidat for Det Konservative Folkeparti, Løvens Kvarter 15d:

I indlæg pr. 01. juni 2017, giver Vivi Nør Jacobsen (SF) udtryk for, at Albertslund kommune ikke bør udlicitere tandplejen. Et forslag som jeg og Det Konservative Folkeparti, i øvrigt finder ganske interessant.
Derfor undrer det mig også, at SF ikke griber denne mulighed, i stedet for at flytte problemerne over på skolerne. God tandpleje starter i hjemmet. Det giver derfor mening, at kigge lidt på mulighederne for at få en privat praktiserende tandlæge eller tandplejer, til f.eks. at have opfølgende besøg i hjemmene eller på skolerne.
Fremfor at Vivi Nør Jacobsen ser muligheder i tanken om udlicitering og gevinsten heraf, så foreslår hun i stedet, at børnene skal have tandbørster med i skole og fremfører endvidere, at det ikke behøver at blive en stor opgave for lærerne eller pædagogerne. Man kunne måske endda forestille sig, at de større elever her kunne spille en aktiv rolle. Dog er denne rolle ikke defineret. Et noget useriøst forslag, når man læser overskriften på Vivi Nør Jacobsens indlæg ” Kvalitet stopper huller i tænder - ikke udlicitering”.
Mener SF og Vivi Nør Jacobsen, at der opnås kvalitet ved at få elever til at kontrollere eller hjælpe andre elever med daglig tandbørstning? Og mener man oprigtigt at det er, at påtage sig et kommunalt ansvar, at forlange en sådan øvelse, af elever og medarbejdere på skolerne?
Må jeg minde om, at langt de fleste elever, oftest har andet at foretage sig, end at se til at andre elever børster tænder - de skal passe deres skole og deres undervisning, ikke være tandpleje-assistenter for de yngre skole-elever. Denne opgave påhviler alene forældrene og det tandplejetilbud de benytter sig af – kommunalt eller privat.
Iht. Sundhedsstyrelsen er forebyggelse af tandsygdomme hos børn, et overordnet samspil mellem forældrene, sundhedsplejen, den kommunale børne- og ungdomstandpleje eller barnets private tandlæge. Børne- og ungdomstandplejen skal ifølge bekendtgørelse om tandpleje indeholde såvel almen som individuel forebyggelse. Herunder hører en særlig forebyggelsesindsats for risikobørn. Sundhedsstyrelsen påpeger endvidere, at hygiejnen omkring tandbørster i institutioner, kan være problematiske i forhold til smittefare.
Når jeg læser Vivi Nør Jacobsens indlæg, virker det mere som om at SF ønsker at skubbe ansvaret foran sig eller over på alle andre, i stedet for at gribe bolden og se de muligheder der i tanken bag privat tandpleje og hvor det aktuelt kunne bidrage til en bedre tandpleje, blandt vores børn og unge i Albertslund. Helt konkret, kalder Vivi Nør Jacobsen og SF på, at Albertslund kommune påtager sig ansvaret, da tandpleje til børn og unge under 18 er lovbestemt.
Hos det Konservative Folkeparti, ser vi da netop at der påtages et ansvar, når man fra kommunal side, er visionær og ambitiøs på børnenes vegne. Det ér nemlig ikke godt nok, når hver 3. af vores 7-årige børn, i Albertslund, har en ringe tandhygiejne. Og det kunne blive langt bedre, naturligvis. Men vi må også anerkende, at familier med svære livsvilkår kan have udfordringer med at løfte en så simpel opgave, som at huske sine børn på, at tandbørstning er et dagligt vilkår, helt på samme linje, som at vaske hænder efter toiletbesøg.
Og hvis en privat praktiserende tandlæge eller dennes tandpleje-assistent, kan bidrage med at familien får indarbejdet en fornuftig vane med daglig tandbørstning, så har børnene vundet. Og hvis vi trækker den helt ud i de kommunale rækker, så har den kommunale tandpleje også vundet lidt. De vinder tid, tid til at fokusere på de børn, der hænger i bremsen med tandbørstningen og hvis forældre, måske ikke ønsker at tage imod et tilbud om privat tandpleje og støtte.
Der skal være en vis tryghed i at sige højt, at man som forælder har brug for hjælp til at få gennemført den daglige tandbørstning med sit barn. Og så er det altså vores pligt, som politikere, at komme disse familier i møde, med nytænkning og ambitioner – uanset om det er et privat tilbud eller et kommunalt tilbud, der er svaret på de udfordringer som familierne har.

Publiceret 09 June 2017 06:48

SENESTE TV