DEBAT:

SF på afveje

Jacob Juul Pedersen, Kandidat til kommunalbestyrelsen for De radikale

Det Radikale Venstre mener, at SF er på afveje med Vivi Nør Jacobsens borgerforslag om trafiksikring af gadagervej.
Det er med en vis undren at man ser SF's byrådskandidat Vivi præge forsiden af Albertslund Posten med budskabet om, at nu skal der ske noget ved trafiksikkerheden på den noget så plagede Gadagervej med henvisning til at man ikke kan vente på helhedsplaner mv. Man fristes nemlig til at tro, at SF slet ikke taler sammen.
Det Radikale Venstre rejste allerede i august 2016 rejste forslag om, at der skulle gøres noget ved situationen på gadagervej, samt skolevejen til Herstedlund, efter at ejerforeningerne havde gjort opråb. På dette tidspunkt blev sagen skudt til hjørne af Leif Pedersen fra SF, som også er formand for trafik og miljøudvalget.
Da der efterfølgende ikke skete noget det Radikale Venstre under budgetforhandlingerne indarbejdet en prioritering af trafiksikkerheden på gadagervej, således at det var besluttet at der skulle ske noget i løbet af 2017. 
Det burde på dette tidspunkt være en ren ekspeditionssag at få gjort noget ved det. Sagen har dog oplevet en del slinger, hvilket Leif Pedersen (SF) formentlig har et par gode forklaringer på. Senest blev sagen skudt tilbage til forvaltningen, da forvaltningen åbenbart havde arbejdet på noget andet, end det vi Radikale havde fået forhandlet ind i budgetforliget. Hvordan det kan lade sig gøre kan undre, men der ligger sikkert også en god historie begravet der. 
Leif Pedersen (SF) har dog meddelt at forvaltningen skulle komme med en 'rigtig' projektfremstilling nu i august måned, således projektet kan igangsættes i det indeværende år - sådan som det var aftalt.  
Når man således ser Vivi Nør Jacobsen (SF) på forsiden af Albertslund Posten må det være udtryk for, at SF ikke har talt sammen internt. Det giver jo ikke mening at fremsætte et forslag om at gøre noget ved et problem, som der allerede er truffet beslutning om på radikales foranledning. 
Vi radikale glæder os dog over, at SF nu øjensynligt endelig er klar til at sikre trafikken, som foreslået af os. Det var på tide!
 

Publiceret 04 August 2017 18:45

SENESTE TV