DEBAT:

Vi har glemt arkitekturen i Galgebakken

Af
Benny Klausen

Galgebakken Vester 8-3

For meget længe siden, før vi stemte om skema A, den 6. december 2012, talte vi på et beboermøde om Galgebakkens arkitektur. Vi var alle enige om, at det var vigtigt at bevare det helt særlige ved Galgebakken. Jeg husker ikke, om vi stemte om det, men jeg husker at alle var enige om, at vi skulle forsøge at bevare det. En vigtig del af det særlige, er de meget forskellige facader, den høje røde granit, og den lave grønne og det er de kæmpestore rødbrune gavle mod de grønne lave huse med de smalle vinduer. 
Når jeg cykler fra købmanden på torvet til cykelsmeden i Sønder, ser jeg alle de smalle gavle i Over, Neder og Mark som vender ud mod cykelstien. Når jeg kommer forbi prøvehuset i Mark, kan jeg se, hvor stor en ændring det er fra det oprindelige. Det er en forandring af Galgebakkens arkitektur, som jeg ikke mener stemmer overens med vores debat og enighed om at bevare det særlige ved Galgebakken. Ændringen af de lette facader er ødelæggende for bygningernes indbyrdes forhold. Det smalle er blevet bredt, og det tunge er blevet mast. Dør- og vinduesåbninger er blevet dybe. Det giver den lette del et tungere udtryk og dermed mindskes den ønskede kontrast mellem den tunge betondels udtryk og den lette konstruktions udtryk. 
Fælles for de tre prøvehuse A, B og C er der også et brud med proportioneringen og detaljeringen af de lette facader. I de oprindelige huses lette partier er pladerne over vindue og døre fremhævet med få centimeter ud over de underliggende plader. Det giver et roligt og harmonisk indtryk samtidig med at regnvand på facaden får en naturlig vandnæse her. I rækkehusene er det vandrette skel mellem etagerne desuden understreget i pladesamlingerne som en fortsættelse af grænsen mellem de tunge elementers vandrette fuge mellem etagerne. Små detaljer, der viser omhu og æstetisk fornemmelse. 
Andre med interesse i vores arkitektur kan sikkert tilføje flere detaljer, det er en opfordring, men samlet mener jeg, at prøvehusene er en ødelæggende ændring af Galgebakken. Vi skal diskutere, om vi skal acceptere den ændring. 

Facadeproblemer i Galgebakken

Der er et byggeteknisk problem oppe under tagrenden i de nye facader på prøvehusene. Der var, som Nova5 har oplyste på et beboermøde om de nye facader, ikke penge til at forlænge taget ud over den nye facade. Facaden bliver derfor, med den valgte konstruktion, ikke tilstrækkeligt sikret mod indtrængende fugt. Det giver risiko for skimmel i facaden. Jeg har spurgt Albertslund kommunes byggesags afdeling og Teknologisk institut om problemet, og de er begge enige i at den valgte konstruktion, hvor der ikke er noget tagudhæng, ikke kan anbefales. Jeg mener at problemerne i den nye facade er så alvorlige, at vi skal diskutere hvordan vi skal få det ændret.

Publiceret 10 September 2017 18:10

Albertslund Posten nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få nyheder hver dag fra Albertslund Posten
SENESTE TV