DEBAT:

Støjsikring af Albertslundvej og manglende fodgængerovergange

Ole Martin Andersen, Albertslundvej 69, 2. mf. 2625 Vallensbæk

Det må retfærdigvis siges, at Vallensbæk Kommune gør særdeles meget for, at borgerne skal udsættes for så lidt trafikstøj, som muligt – samt at forhindre at biler skal bruge vejene som f. eks. racerbaner med fare for trafikuheld til følge.
Der tænkes bl.a. på: Alle de forskellige rundkørsler, der er blevet etableret - Omlægning af Vallensbæk Torvevej og Vallensbækvej - Støjsikring af Vejlegårdsvej - Og ikke mindst på alle de tiltag, der har været for mindske støj fra motorvejene og den nye jernbane.
Men det skal lige påpeges, at Vallensbæk Kommune har nogle borgere, som bor i Nordmarkshave på Albertslundvej 51 – 127, som også bliver udsat for de samme støj- og trafikgener, da den pågældende strækning er en oase for alle med ”benzin i blodet” idet der er 2 kørebaner i hver retning. Den første del af Albertslundvej er der kun 1 vejbane – og det samme gør sig gældende for Vejlegårdsvej, som jo er en forlængelse af Albertslundvej.
Når den nye Ringstedbane bliver taget i brug – kan det nok ikke udelukkes, at denne temmelig sikkert vil kunne høres, så hvis der kunne gøres noget ved støjgenerne fra vejen – ville det ikke være så ringe endda.
Løsningen er nok ikke at støjdæmpe, som der lige er sket på Vejlegårdsvej – men vi vil i stedet foreslå en rundkørsel i krydset hvor Vejlegårdsvej og Albertslundvej overlapper hinanden samt indskrænkning af vognbanerne til én i hver retning – samt nedsættelse af hastigheden til f.eks. 50 km/t fra de nuværende 60 km/t. Det skal lige bemærkes, at på Vejlegårdsvej er der kun 50 km/t – og det samme gør sig gældende for den første del af Albertslundvej.
Hvad så med økonomien? Ja – det er meget godt spørgsmål, idet kommunegrænsen i mellem Vallensbæk og Albertslund går lige ved Nordmarkshaves bygninger, så at Albertslund har vedligeholdelsen af fortovet, cykelstien og kørebanen.
Det skal lige tilføjes, at Albertslund Kommune også har været på mærkerne for at trafik- og støjsikre deres mange veje – og her kan der f.eks. nævnes omlægningen af Kongsholm Allé, som blev foretaget for en del år siden.
Overfor Nordmarkshave er der borgere, som bor i Albertslund Kommune, der muligvis også har de samme gener.
Så mon ikke, at de 2 kommuner kan finde en løsningsmodel, så at de ved hjælp af fordelingstal vedr. udsatte borgere kan fordele udgifterne imellem sig?
Men nu til noget helt andet……….
Bus nr. 143 har været omlagt nogle gange igennem de sidste par år med nye ruter og stoppesteder til følge.
Det sidste er at 143 nogle gange også hedder 144 – og har stoppested ved Nordmarks Allé. Dette stoppested bruges også for ikke at vente på de busser, der kun standser ved Albertslund Gymnasium. Der tænkes på kørsel i begge retninger med de nævnte busser.
For at kunne benytte stoppestedet ved Nordmarks Allé må krydset Kongsholm Allé/Nordmarks Allé og Albertslundvej forceres, så derfor efterlyses rigtige fodgængerovergange ved de 3 overgange. Der er etableret en rigtig fodgængerovergang det sidste sted.
Det skal lige nævnes, at der ved selvsyn er borgere fra Albertslund, der også har behov for at gå over krydset til et stoppested eller har behov for besøg i Albertslund Centrum – og herunder det nye sundhedshus og ikke mindst Kvickly.
Så mon ikke de 2 kommuner også her kan finde et godt samarbejde?


Publiceret 12 October 2017 19:00