DEBAT:

Hallo, John Lindblad Christensen

Lilan Lassen, Degnehusene 40

Hvis ikke vi var blevet gjort opmærksom på dit indlæg i AP’s netavis, havde dit indlæg stået uimodsagt af os.
Du skriver, at du har henvendt dig til ALBOS VENNER, men at vi ikke har givet svar.
Vi havde din henvendelse oppe på vores bestyrelsesmøde den 8.ds. Den 12.ds. sendte vi mødereferat ud til alle vores medlemmer (du er medlem), og heri fremgik det, at vi havde fået en henvendelse fra dig og samtidig en begrundelse for, at vi ikke mente, at vi kunne deltage i dine projekter. Samtidig opfordrede vi vores medlemmer til at kontakte dig, hvis de havde tid/overskud til at hjælpe.

Du skriver også, at du har fået invitation til julefrokosten.
Den 29.ds. holder vi julearrangement (ikke julefrokost) med gløgg og æbleskiver. I sommer havde vi grillfest, som involverer bestyrelsen i 3 dage, da der først skal sættes telte og borde op, dagen efter holde grillfesten, og tredje dag tage telte m.m. ned igen.
Vi har også haft en tur ud af huset i august, som kun kan lade sig gøre med hjælp fra Nordea Fonden. Det forudsætter også en del planlægning.
Udover disse arrangementer har vi haft 5 andre på Albertshøj, som du også har modtaget invitationer til.
Den 19. ds. er der familieeftermiddag, som personalet på Albertshøj står for, men hvor vi kommer og holder amerikansk lotteri.
Dette kan også kun lade sig gøre, da et ihærdigt bestyrelsesmedlem besøger forretningerne i centret og tigger gaver til dette.
Vi fik/har fået så mange gaver fra forretningerne, som vi er dybt taknemmelige for. Der blev brugt en eftermiddag på gaveindpakning! Vi kommer med blomster til beboernes fødselsdage (alene i denne måned har der været 11).
Vi synes, at vi gør et pænt stykke arbejde for at beboerne får lidt opmuntring i hverdagen.
 
Tak for hjælpen.
 
P.b.v.
Lilan Lassen
Degnehusene 40

Publiceret 19 November 2017 11:28

SENESTE TV