DEBAT:

Fuldbrovej i elendig stand

René Nielsen, Spættens Kvt 5B

I mere end et år har Fuldbrovej været i en elendig stand. Fyldt med huller, revner skærver og småsten. Til stor fare og gene for al færdsel.
Der er renovering igang i AB boligerne og senere bliver det så VA 4's tur.
Det er rigtigt godt for bydelen. Så langt så godt!
MEN. Med al den trafik af store tunge lastbiler, varevogne, håndværkerbiler -for ikke at nævne flyttebiler - er vejen så ødelagt at det er mere end vanskeligt at færdes. Som foto viser, er den ene halvdel af alle vejchikanerne store åbne huller med skærver og småsten, så trafikken tvinges over i den modsatrettede kørebane.
Det er et under, at der ikke er sket flere ulykker, når biler og cykler og gående
blandes på den måde.
Få nu et nyt lag asfalt på og ved genopretning af vejchikanerne så fjern de stejle bump og etabler vejen som på Sletbrovej. 
Fuldbrovej er ikke mere - og har ikke været det i flere år - en gennemkørselsvej så det vil være tilstrækkeligt med flade vejchikaner.

Publiceret 23 November 2017 07:00

SENESTE TV