DEBAT:

Svar om plast i naturen

Affald og Genbrug, Albertslund Kommune

Svar til Tony Nørgaard om plast i naturen

Du giver i et indlæg, her i AP, udtryk for en bekymring om, de nye grønne poser af genbrugsplast til madaffald ender i naturen. Det gør de heldigvis ikke. 

Poserne bliver sorteret fra allerede i forbehandlingen, inden madaffaldet kommer til biogasanlægget. 

Processen i det biogasanlæg Vestforbrændingen bruger nu, går som du ganske rigtigt skriver, så hurtigt, at de ”gamle” bioposer, ikke når at gå i opløsning. Derfor bliver de sorteret fra til forbrænding, lige som de nye poser af genbrugsplast vil blive det. Da begge typer poser således ender med at blive brændt, giver det mening at bruge den, der miljømæssig er bedst. Miljøstyrelsens undersøgelser viser, at posen med den mindste miljøbelastning er den af genbrugsplast. Samtidig er den stærkere, mere tæt og billigere. Endvidere håber vi, at poserne på et tidspunkt kan blive vasket, så plasten kan genbruges – igen. Derfor taler alt for at gå over til de nye grønne poser af genbrugsplast. 

Vi er også blevet spurgt, nu vi går over til plastposer, om man så må bruge alle slags plastposer til madaffaldet. Men NEJ det må man ikke! Man må kun bruge de grønne poser, vi udleverer. For hvis der kommer andre poser i containerne med madaffaldet, er skraldemanden nødt til at kassere læsset, fordi han ikke kan se, om det er restaffald eller madaffald, der ligger i den. Derfor brug altid og kun den Grønne Pose til madaffald – og brug gerne de gamle bioposer op, så de ikke går til spilde.

Med venlig hilsen

Affald og Genbrug, Albertslund Kommune

Publiceret 23 April 2018 18:00

SENESTE TV