DEBAT:

Svar om renovering af Kanalen

Hans-Henrik Høg, leder af Byg, Miljø & Forsyning, Albertslund Kommune

Svar på indlæg om Kanalen

Per Lange skriver her på Albertslund Postens debatside, at han er uforstående ift. en række ting vedrørende renoveringen af Kanalen. Jeg kan informere ham mfl. om, at der henover vinteren og det tidlige forår har været begrænset aktivitet i forhold til færdiggørelsen af Kanalprojektet. Der har primært været fokus på at få lavet belægningen færdig, og derfor har der heller ikke været skrevet så meget om projektet.

I øjeblikket er Kanalen ved at blive fyldt op med det regnvand, vi har til rådighed. Endvidere udestår - i løbet af den kommende måned - opsætning af nogle flere affaldsspande, bænke, cykelstativer og skiltning. Endelig skal der senere på året ske en forskønnelse af de høje bolværk langs Kanalen.

Materialegården har i denne tid øget fokus på fjernelse af affald i og omkring Kanalen.

Inden sommerferien forventes indvielsen af Kanalen i øvrigt at kunne finde sted.

 

Publiceret 25 April 2018 18:15

SENESTE TV