DEBAT:

Finansiering af ”ghettoudspil” er tyveri af lejernes penge

Niels Christian Barkholt, socialrådgiver og folketingskandidat for SF i Københavns omegns storkreds

Regeringen har for nylig lanceret et ghettoudspil. I dette udspil vil man komme problemer til livs ved at lave særregler, der kun gælder for særligt udvalgte områder. Eksempelvis at man får en højere straf, hvis man begår kriminalitet. Det store problem er, at når man fører en sådan politik, så stigmatiserer man og taler ned til mange beboere, der bor i de områder, som er udpeget som ghettoområder.

 

Ja, der er problemer i nogle områder, det er vi nødt til at anerkende, men det retfærdiggør ikke, at der skal ske voldsomme indgreb i menneskers frihedsrettigheder, som er foreslået i udspillet. For eksempel at tvangsflytte beboere, at lukke for nye tilflyttere på sociale ydelser og at sætte ydelsen ned for de modtagere, der vælger at flytte til et af ghettoområderne. Det retfærdiggør heller ikke, at regeringen bruger lejernes penge i Landsbyggefonden.

 

De problemer, der findes, skal samfundet håndtere. De skal ikke håndteres af almene beboere. Det er grundlæggende forkert af stjæle lejernes penge for at finansiere en håbløs strategi, der handler om at splitte hele områder ad og at udsætte mennesker for sanktioner, der kun gælder i disse områder. Det er diskrimination og et skråplan i Danmark, som skal bremses.

 

Lejernes friværdi er bygget op ved, at når lejerne har betalt deres lån til kreditforeningerne, som husene oprindeligt blev bygget for, så har de fortsat med at indbetale det samme beløb, men pengene kommer så ind i Landsbyggefonden. Lejerne har derfor over mange år sparet penge op i Landsbyggefonden.

 

Lejerne bliver så at sige aldrig færdige med at betale de oprindelige lån, som boligerne er bygget for. Lejerne skal, når de er færdige med at afdrage deres lån, fortsat betale ca. 70 procent til Landsbyggefonden og ca. 30 procent til boligorganisationens dispositionsfond. Det står i Almenboligloven. Alle pengene i Landsbyggefonden skal bruges til renoveringer og sociale helhedsplaner.

 

Udover at det er uacceptabelt at stjæle andres penge, så får det også den konsekvens, at man ikke kan gennemføre planlagte renoveringsarbejder i mange år frem, i nogle områder helt indtil 2026, hvis man tager de 12 milliarder kr. Man kan med rette frygte, at mange almene boligområder vil udvikle sig til slum. Dermed har regeringen med deres ”ghettoplan” sikret masser af nye udsatte boligområder i årtierne fremover. Det vil være konsekvensen, fordi lejerne kan ikke selv løfte det at renovere deres boligområder, når de har afleveret deres friværdi i Landsbyggefonden. Det vil gøre det vanskeligt at tiltrække nye beboere, som netop kunne fremme en mere blandet beboersammensætning.

 

Budskabet er klart: Hold fingrene væk fra lejernes penge. Integrationsopgaven og udfordringerne i disse boligområder er en samfundsopgave. Det er ikke en opgave for de almene beboere. Langt de fleste er ganske almindelige borgere og så er der en lille gruppe, der begår kriminalitet. Men i dette udspil er det hele boligområdet, der kommer til at lide under det.

 

Vi er vidne til et fordelingspolitisk opgør. Som det ser ud nu, er det de svageste borgere i Danmark, der skal betale for skiftende regeringers svigt. De skiftende regeringer har svigtet integrationen i Danmark. Der er ikke blevet sørget for, at indvandrere blev integreret i Danmark.

 

Den gode nyhed er, at det er muligt at vende udviklingen, men det kræver andre strategier. Job, uddannelse og beskæftigelse er vejen frem. Lad os udbrede metoder, der skal til for at håndtere disse udfordringer. Lad os gå helt tæt på de borgere, der har brug for særlige tiltag. En håndholdt indsats virker.

 

Der er også en hård kerne, som skyder i gaderne. Dem skal vi have fat i, men vi skal sørge for også at integrere dem. Udfordringen er, at mange af disse unge føler sig hjemløse og rodløse. Der er ikke plads til dem derhjemme, på gaden, på uddannelserne, osv. Kriminalitet bliver et nemt tilvalg. Vi skal tæt på de unge for at give dem ressourcer og sammenhæng i livet. I nogle boligområder, for eksempel i Urbanplanen på Amager, har man gode erfaringer med at nå de unge på denne måde. Det skal vi bygge videre på frem for at tordne frem med bål og brand.

Publiceret 02 May 2018 16:37